سامانه عارضه یابی کسب و کار

سامانه عارضه یابی کسب و کار

 

 

طبق تفاهم‌نامه‌ای که با سامانه عارضه یابی کسب و کار منعقد شده است، شرکت‌هایی که در طرح عارضه یابی ثبت نام کرده باشند، از تخفیف بیست میلیون ریالی جهت ثبت نام در پکیج مسابقات جشنواره ملی بهره وری برخوردار خواهند شد