ثبت نام مسابقه ملی بهره وری

phase2-1

 مسابقه ملی بهره وری هدیه ای به تمام سازمانهای ایرانی در جهت ارتقا توان رقابت پذیری کشور

 کلیه فرآیندهای اجرایی مسابقه ملی بهره وری شامل اندازه گیری و تورم زدایی شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی تعیین نامزدهای مسابقه توسط کمیته علمی و در نهایت داوری بیش از 4500 متخصص و انتخاب نهایی برندگان مسابقه در هر صنعت به صورت کاملا رایگان برگزار می شود

تمامی بنگاه های اقتصادی کشور در صورت ارسال صورت های مالی حسابرسی شده (سه سال اخیر) به همراه یادداشت های تکمیلی خود می توانند در مسابقه ملی بهره وری حضور یافته و بازخورد مسابقه را در قالب کارنامه رایگان دریافت نمایند.

خواهشمند است صورت های مالی حسابرسی شده (سه سال اخیر) خود را  به ایمیل info@ipcel.ir ارسال نمایید.