مسابقه ملی بهترین محل برای کار

 

بخش

 

شرکت

 

فناوری اطلاعات شرکت آریا رسانه تدبیر – شاتل
پولی – مالی شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو
تولید – کوچک و متوسط کاوه الیاف