مسابقه ملی بهره وری

ردیف شرکت صنعت شاخص
1 شرکت لیزینگ اقتصاد نوین گروه واسطه گری های مالی در بخش های بهره وری و سودآوری
2 شرکت داروسازي دكتر عبيدي گروه محصولات دارویی در بخش بهره وری انرژی
3 شرکت البرز دارو گروه محصولات دارویی در بخش سودآوری
4 شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز گروه محصولات دارویی در بخش بهره وری
5 شرکت پشمبافي توس گروه منسوجات و فرش بافی در بخش های بهره وری و انرژی
6 شرکت صنعتی و معدنی کیمیایی زنجان گستران گروه معادن در بخش بهره وری انرژی
7 شرکت توسعه معادن روي ايران گروه معادن در بخش های بهره وری و سودآوری
8 شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان گروه محصولات لبنی در بخش بهره وری انرژی
9 شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس گروه محصولات لبنی در بخش بهره وری
10 شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان گروه محصولات لبنی در بخش سودآوری
11 شرکت صنعتی جام دارو گروه محصولات فلزی در بخش های بهره وری و سودآوری و انرژی
12 شرکت كارتن البرز گروه محصولات کاغذی در بخش های بهره وری و انرژی
13 شرکت صنايع چوب خزر کاسپين گروه محصولات کاغذی در بخش سودآوری
14 شرکت صنايع شيميايي تابکم گروه محصولات شیمیایی در بخش بهره وری انرژی
15 شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو گروه محصولات شیمیایی در بخش بهره وری
16 شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران گروه محصولات شیمیایی در بخش سودآوری
17 شرکت توليدي نيرو محرکه گروه ماشین آلات و تجهیزات در بخش بهره وری انرژی
18 شرکت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا – پرتو گروه ماشین آلات و تجهیزات در بخش سودآوری
19 شرکت صنايع پمپ سازي ايران  گروه ماشین آلات و تجهیزات در بخش بهره وری
20 کارخانجات تولیدي شهيد قندي گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی در بخش بهره وری انرژی
21 شرکت لامپ پارس شهاب گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی در بخش بهره وری
22 شرکت مهندسی مپنا مکو گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی در بخش سودآوری
23 گروه صنعتي بوتان  گروه لوازم خانگی در بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
24 شرکت پارس خزر گروه لوازم خانگی در بخش بهره وری
25 شرکت کاشی و سرامیک الوند گروه کاشی و سرامیک در بخش بهره وری
26 شرکت کاشی پارس گروه کاشی و سرامیک در بخش سودآوری
27 شرکت کاشی طوس گروه کاشی و سرامیک در بخش بهره وری انرژی
28 شرکت صنایع خاک چینی ایران گروه کانی های غیر فلزی در بخش سودآوری
29 كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي  گروه کانی های غیر فلزی در بخش بهره وری انرژی
30 شرکت شيشه همدان  گروه کانی های غیر فلزی در بخش بهره وری
31 شرکت فراورده هاي غذايي و قند تربت جام گروه قند و شکر در بخش بهره وری انرژی
32 شرکت قند لرستان گروه قند و شکر در بخش سودآوری
33 شرکت کشت و صنعت جوین گروه قند و شکر در بخش بهره وری
34 شرکت آلومراد گروه فلزات اساسی در بخش بهره وری
35 شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان گروه فلزات اساسی در بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
36 شرکت نفت بهران گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای در بخش سودآوری
37 شرکت اوجان شیمی تبریز گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای در بخش بهره وری
38 شرکت دشت مرغاب گروه صنایع غذایی در بخش بهره وری انرژی
39 شرکت روغنکشی خرمشهر گروه صنایع غذایی در بخش بهره وری
40 شرکت صنعتي  پارس مينو گروه صنایع غذایی در بخش سودآوری
41 شرکت گلتاش گروه شوینده و آرایشی بهداشتی در بخش های بهره وری و سودآوری و انرژی
42 شرکت سيمان تهران گروه سیمان، آهک و  گچ در بخش بهره وری
43 شرکت سیمان ممتازان کرمان گروه سیمان، آهک و  گچ در بخش سودآوری
44 شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد گروه سرمایه گذاری در بخش سودآوری
45 شرکت سرمايه گذاري سمند گروه سرمایه گذاری در بخش بهره وری
46 شرکت کابل خودرو سبزوار گروه ساخت قطعات خودرو در بخش بهره وری انرژی
47 شرکت رادياتور ايران گروه ساخت قطعات خودرو در بخش های بهره وری و سودآوری
48 شرکت صنایع شیمی پوشش رنگ گروه رنگ و رزین و چسب در بخش بهره وری
49 شرکت صنایع چسب سینا گروه رنگ و رزین و چسب در بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
50 شرکت خدمات انفورماتیک گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن در بخش سودآوری
51 شرکت افرانت گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن در بخش بهره وری
52 شرکت سایپا گروه خودروسازی در بخش های بهره وری و انرژی
53 شرکت بهمن دیزل گروه خودروسازی در بخش سودآوری
54 مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان گروه خدمات فنی و مهندسی در بخش سودآوری
55 شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا گروه خدمات فنی و مهندسی در بخش بهره وری
56 شرکت امداد خودرو ایران گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو در بخش سودآوری
57 شرکت آزمايشي و تحقيقات و قطعات مجموعه هاي خودرو گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو در بخش بهره وری
58 شرکت پتروشیمی برزویه گروه تولیدات پتروشیمی در بخش سودآوری
59 شرکت پتروشیمی پارس گروه تولیدات پتروشیمی در بخش بهره وری
60 مجتمع صنايع لاستيك يزد گروه تایر سازی در بخش بهره وری انرژی
61 شرکت کویر تایر گروه تایر سازی در بخش بهره وری
62 شرکت لاستیک بارز گروه تایر سازی در بخش سودآوری
63 شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر گروه پلاستیک در بخش بهره وری
64 شرکت توليدي گاز لوله گروه پلاستیک در بخش سودآوری
65 شرکت پالایشگاه نفت شیراز گروه پالایشگاه در بخش بهره وری
66 شرکت پالایش نفت تهران گروه پالایشگاه در بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
67 شرکت بیمه پارسیان گروه بیمه در بخش سودآوری
68 شرکت بیمه سامان گروه بیمه در بخش بهره وری
69 شرکت بازرگانی ایران ترانسفو گروه بازرگانی در بخش بهره وری
70 شرکت کی بی سی گروه بازرگانی در بخش سودآوری
71 شرکت ساختمانی ایرانیان اطلس گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات در بخش سودآوری
72 شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوین گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات در بخش بهره وری
73 شرکت آهن و فولادغدیر ایرانیان گروه فولاد در بخش های بهره وری و سودآوری
74 شرکت صنایع فولاد آلياژي يزد گروه فولاد در بخش بهره وری انرژی