مسابقه ملی بهینه کاوی

رتبه

نام سازمان

نام پروژه

1

لیزینگ اقتصاد نوین

خلق ارزش سازمانی از طریق حذف فعالیت‏های بدون ارزش افزوده

2

سیمان مازندران

تغییر طرح زیگمنت خروجی کوره ها

3

امداد خودرو ایران

پروژه بهینه کاوی

4

سیمان مازندران

تبدیل ایرلیفت به الواتور خوراک کوره

5

یزد تایر

ارتقای تکنولوژی و کارایی پرس های پخت تایر

6

برق و انرژی صبا

برنامه ميان مدت توسعه گروه

7

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات

ساخت کوره دما بالا

8

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات

طرح کنسانتره سنگ آهن یک میلیون تنی کردستان

9

نفت پاسارگاد

احداث پایانه صادراتی بندر امام خمینی

10

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات

تنوع و توسعه عمودی کسب و کار

11

برق و انرژی صبا

فاز دوم نيروگاه سيكل تركيبي خرمشهر

12

صنعتی و بازرگانی صحت

کنترل تولید از حیث مواد مصرفی

13

برق و انرژی صبا

فاز اول نيروگاه سيكل تركيبي خرمشهر

14

فراساحل

ساخت آبگیرفاز19 پارس جنوبی

15

نفت پارس

توليد صنعتي گريس آلومینیم كمپلكس گرافیته

16

نفت پارس

آروماتیکی سبزpro تولید

17

بانک صادرات

مدیریت دانش