مسابقه ملی بهینه کاوی

رتبه

نام سازمان

نام پروژه

۱

لیزینگ اقتصاد نوین

خلق ارزش سازمانی از طریق حذف فعالیت‏های بدون ارزش افزوده

۲

سیمان مازندران

تغییر طرح زیگمنت خروجی کوره ها

۳

امداد خودرو ایران

پروژه بهینه کاوی

۴

سیمان مازندران

تبدیل ایرلیفت به الواتور خوراک کوره

۵

یزد تایر

ارتقای تکنولوژی و کارایی پرس های پخت تایر

۶

برق و انرژی صبا

برنامه میان مدت توسعه گروه

۷

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات

ساخت کوره دما بالا

۸

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات

طرح کنسانتره سنگ آهن یک میلیون تنی کردستان

۹

نفت پاسارگاد

احداث پایانه صادراتی بندر امام خمینی

۱۰

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات

تنوع و توسعه عمودی کسب و کار

۱۱

برق و انرژی صبا

فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

۱۲

صنعتی و بازرگانی صحت

کنترل تولید از حیث مواد مصرفی

۱۳

برق و انرژی صبا

فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

۱۴

فراساحل

ساخت آبگیرفاز۱۹ پارس جنوبی

۱۵

نفت پارس

تولید صنعتی گریس آلومینیم کمپلکس گرافیته

۱۶

نفت پارس

آروماتیکی سبزpro تولید

۱۷

بانک صادرات

مدیریت دانش