مسابقه ملی بهینه کاوی

اسامی پروژه های بهینه کاوی شایسته دریافت لوح تقدیر

ردیف

نام سازمان

عنوان پروژه

۱

پلیمرآریا ساسول

سیستم مدیریت ایمنی فرایند (Process Safety Management)

۲

تولید روی بندر عباس(هلدینگ توسعه معادن روی ایران)

تولید شمش روی از پسماند تولید

 

اسامی پروژه های بهینه کاوی شایسته دریافت سپاس نامه

ردیف

نام سازمان

عنوان پروژه

۱

معدنی و صنعتی گل گهر

روند اجرای سیستم نظام پیشنهاد ها در گل گهر

۲

بانک انصار

  • پروژه تسهیم کارمزدهای شتابی
  • پیاده سازی مایکروسافت پراجکت سرور