مسابقه ملی تجربه های موفق

پنجمین مسابقه ملی تجربه های موفق یکم خرداد ماه همزمان با بزرگداشت آیین رسمی روز ملی بهره وری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در مراسم امسال از مجموع ۶۳ پروژه راه یافته به مرحله داوری، ۱۱ پروژه به رای داوران و تایید کیته علمی جشنواره ملی بهره وری شایسته دریافت سپاس نامه شناخته شدند. لازم به ذکر است که پروژه های برتر جواز حضور در مسابقه جهانی تجربه های موفق را نیز کسب کرده اند.