معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت تایرسازی

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت تایرسازی

در دهمین دوره جشنواره ملی بهره وری و در صنعت تایرسازی شاخص های ۱۰ بنگاه اقتصادی بررسی شده است. هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت می نمایند، در بخش بهره وری شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش سودآوری شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، نامزدهای پیشنهادی در این گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت تایرسازی از سال ۹۱ تا ۹۶ انتخاب گردید. در نهایت پس ار اجرای فرایند داوری آنلاین بیش از ۱۵۰ نفر از متخصصین و مدیران صنعت تایرسازی ، بنگاه اقتصادی شایسته دریافت لوح تقدیر دهمین جشنواره ملی بهره وری در روز ۱۸ دی ماه انتخاب می گردد.

اسامی نامردین دریافت لوح تقدیر در صنعت تایرسازی


کویرتایر


مجتمع صنایع لاستیک یزد


ایران یاسا


لاستیک بارز


مجتمع صنعتی آرتاویل تایر