معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت داروسازی

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت داروسازی

معرفی نامزدین دهمین جشنواره ملی بهره وری در صنعت داروسازی

در دهمین دوره جشنواره ملی بهره وری و در صنعت داروسازی شاخص های بیش از ۶۰  بنگاه اقتصادی بررسی شده است. هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت می نمایند، در بخش بهره وری شاخص‌های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل و در بخش سودآوری شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص مورد بررسی قرار می گیرد. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، نامزدهای پیشنهادی در این گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره­وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت پتروشیمی از سال ۹۱ تا ۹۶ انتخاب گردید. در نهایت پس از اجرای فرایند داوری آنلاین بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصین و مدیران صنعت داروسازی ، بنگاه اقتصادی شایسته دریافت لوح تقدیر دهمین جشنواره ملی بهره وری در روز ۱۸ دی ماه انتخاب می گردد.

فهرست نامزدین صنعت داروسازی


داروسازی اسوه


داروسازی کاسپین تامین


کارخانجات داروپخش


البرز دارو


صنعتی کیمیدارو


شیرین دارو


داروسازی جابرابن حیان


داروسازی ابوریحان


داروسازی امین


فراورده های تزریقی ایران


داروسازی تهران شیمی


تولید مواد اولیه دارو پخش


لابراتورهای دارویی رازک


سبحان دارو


داروسازی کوثر


سینا دارو


داروسازی اکسیر


داروسازی سبحان انکولوژی


داروسازی شهید قاضی تبریز


داروسازی دکتر عبیدی


دارویی و بهداشتی لقمان