معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت پتروشیمی

معرفی نامزدین دهمین جشنواره در صنعت پتروشیمی

در دهمین دوره جشنواره ملی بهره وری و در صنعت پتروشیمی شاخص های ۳۶ بنگاه اقتصادی بررسی شده است. هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت می نمایند، در بخش بهره وری شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش سودآوری شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، نامزدهای پیشنهادی در این گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت پتروشیمی از سال ۹۱ تا ۹۶ انتخاب گردید. در نهایت پس ار اجرای فرایند داوری آنلاین بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصین و مدیران صنعت پنروشیمی، بنگاه اقتصادی شایسته دریافت لوح تقدیر دهمین جشنواره ملی بهره وری در روز ۱۸ دی ماه انتخاب می گردد.

اسامی نامردین دریافت لوح تقدیر در صنعت پتروشیمی


پتروشیمی فجر


پتروشیمی فن آوران


پتروشیمی امیر کبیر


پتروشیمی بندر امام


صنایع پتروشیمی تخت جمشید


پتروشیمی پارس


پتروشیمی شازند


پتروشیمی برزویه


پتروشیمی خراسان


پتروشیمی زاگرس


پتروشیمی تبریز


پتروشیمی مارون


صنایع پتروشیمی کرمانشاه


پترو شیمی لاله


پتروشیمی شیراز


پتروشیمی جم


پتروشیمی مبین


پتروشیمی بوعلی سینا