هشتمین مسابقه ملی بهره وری با تقدیر از بنگاهای اقتصادی برگزیده

هشتمین مسابقه ملی بهره وری با تقدیر از بنگاهای اقتصادی برگزیده

اختتامیه هشتمین مسابقه ملی بهره وری در جمع منحصر بفردی از مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی بهره ور، پارلمان بخش خصوصی و سازمان های دولتی ، در روز 2 بهمن ماه در سالن زرین هتل پارسیان آزادی برگزار و لوح تقدیر هشتمین دوره جشنواره به ۶۰ بنگاه اقتصادی بهره ور اهدا گردید.

فعالیت های اجرایی هشتمین دوره جشنواره ملی بهره وری را  از اول خردادماه سال جاری آغاز و فراخوان ثبت نام در این دوره از جشنواره را برای شرکتها، سازمان ها و انجمن های صنفی ارسال نمود. سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران(www.irpmc.ir) نیز فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ را در ادامه فعالیت های جشنواره اجرا نمود. در دوره هشتم جشنواره شاخص های ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۳۸ گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند.

در این دوره از جشنواره همانند دوره های قبلی هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت نمودند، در بخش بهره وری شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش سودآوری شاخص های فروش سرانه و درصد حاشیه سود خالص و در نهایت به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی در مسابقه دیگری بنام مسابقه ملی بهره وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در این دوره، از مجموع ۳۸ گروه اقتصادی مورد بررسی،۳۰۳ بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و از میان آن ها ۶۰ بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی با حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانک ها، بیمه،   مؤسسات مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در روز ۲ بهمن ماه، لوح تقدیر هشتمین دوره جشنواره به آن ها اهدا گردید. لازم به ذکر است در بین ۳۸ گروه مورد بررسی به دلیل اینکه شاخص های سودآوری ۹ گروه با کاهش همراه بوده است، لذا با تصویب کمیته علمی در این گروه ها شرکت برتر در بخش سودآوری معرفی نشد.