پنجمین سخنرانی طباطبایی یزدی

رویا طباطبایی یزدی ریاست سازمان ملی بهره وری ایران:  آمار بهره‌وری درکشور منتشر می‌شود   

IMG_7838

رییس سازمان ملی بهره وری ایران در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی بهره وری از انتشار آمارهای بهره‌وری خبر داد و اذعان داشت: تلاش داریم تا آمارهای رسمی مورد تایید سازمان ملی بهره‌وری را بدون وقفه منتشر کنیم. دکتر رویا طباطبایی یزدی در این مراسم با اشاره به  فعالیت های سازمان ملی بهر‌ه‌وری ایران در تدوین برنامه جامع بهره‌وری کشور و تلاش در راستای ایجاد نظام رتبه بندی جایزه های ملی در حوزه بهره‌وری و تعالی سازمانی بر لزوم تهیه آمارهای رسمی دقیق در زمینه بهره‌وری تاکید نمود. وی با بیان اینکه آمارهای حساب های ملی در ارقام کلان با تاخیر زیاد تهیه نمی شود و بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمار ۹ ماهه رشد اقتصادی را دارند اظهار داشت: برای محاسبات بهره‌وری به آمارهای ریز همچون موجودی سرمایه و ساعت کار نیروی کار نیاز است و از این حیث محاسبات مربوط به بهره‌وری از طریق داده های مربوط به حساب های ملی هرچند قادر است دقیق ترین آمارهای سطح کلان را بدهد، همواره با تاخیر انجام می‌شود. وی وجود سامانه هایی که جمع آوری اطلاعات را از پایین و از سطح بنگاه ها انجام دهند را در این رابطه کمک کننده دانست.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: آمار بهره وری در کشور مناسب نیست بهره وری سرمایه از عدد ۱۰۰ سال پایه ۷۶ با ۱۰٫۸ واحد کاهش به ۸۹٫۲ در سال ۸۹ رسیده است. خانم طباطبایی یزدی گفت: این کاهش بهره وری ناشی از مناسب نبودن ترکیب کل عوامل تولید بوده است. طباطبایی یزدی با اشاره به اینکه بهره وری تقدیر و سرنوشت ما و آیندگان را رقم می زند، افزود: ارتقای بهره وری به افزایش درآمد ملی و ارتقای سطح رفاه عمومی و کیفیت زندگی کمک می کند و برای قرارگرفتن در ردیف کشورهای پیشرفته دنیا باید در همه سطوح فردی، خانواده، بنگاه، سازمانها و نهادها به افزایش بهره وری کمک کنیم.رییس سازمان بهر‌ه‌وری ایران در پایان بر آمادگی و تمایل این سازمان در جهت حمایت از فعالان حوزه بهره‌وری تاکید نمود.