پنجمین سخنرانی طباطبایی یزدی

رویا طباطبایی یزدی ریاست سازمان ملی بهره وری ایران:  آمار بهره‌وري درکشور منتشر مي‌شود   

IMG_7838

رییس سازمان ملی بهره وری ایران در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی بهره وری از انتشار آمارهاي بهره‌وري خبر داد و اذعان داشت: تلاش داريم تا آمارهاي رسمي مورد تاييد سازمان ملي بهره‌وري را بدون وقفه منتشر كنيم. دكتر رويا طباطبايي يزدي در اين مراسم با اشاره به  فعاليت هاي سازمان ملي بهر‌ه‌وري ايران در تدوين برنامه جامع بهره‌وري كشور و تلاش در راستاي ايجاد نظام رتبه بندي جايزه هاي ملي در حوزه بهره‌وري و تعالي سازماني بر لزوم تهيه آمارهاي رسمي دقيق در زمينه بهره‌وري تاكيد نمود. وي با بيان اينكه آمارهاي حساب هاي ملي در ارقام كلان با تاخير زياد تهيه نمي شود و بانك مركزي و مركز آمار ايران آمار 9 ماهه رشد اقتصادي را دارند اظهار داشت: براي محاسبات بهره‌وري به آمارهاي ريز همچون موجودي سرمايه و ساعت كار نيروي كار نياز است و از اين حيث محاسبات مربوط به بهره‌وري از طريق داده هاي مربوط به حساب هاي ملي هرچند قادر است دقيق ترين آمارهاي سطح كلان را بدهد، همواره با تاخير انجام مي‌شود. وي وجود سامانه هايي كه جمع آوري اطلاعات را از پايين و از سطح بنگاه ها انجام دهند را در اين رابطه كمك كننده دانست.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: آمار بهره وری در کشور مناسب نیست بهره وری سرمایه از عدد ۱۰۰ سال پایه ۷۶ با 10.8 واحد کاهش به 89.2 در سال ۸۹ رسیده است. خانم طباطبایی یزدی گفت: این کاهش بهره وری ناشی از مناسب نبودن ترکیب کل عوامل تولید بوده است. طباطبایی یزدی با اشاره به اینکه بهره وری تقدیر و سرنوشت ما و آیندگان را رقم می زند، افزود: ارتقای بهره وری به افزایش درآمد ملی و ارتقای سطح رفاه عمومی و کیفیت زندگی کمک می کند و برای قرارگرفتن در ردیف کشورهای پیشرفته دنیا باید در همه سطوح فردی، خانواده، بنگاه، سازمانها و نهادها به افزایش بهره وری کمک کنیم.رييس سازمان بهر‌ه‌وري ايران در پايان بر آمادگي و تمايل اين سازمان در جهت حمايت از فعالان حوزه بهره‌وري تاكيد نمود.