چهارمین سخنرانی دبیر کمیته علمی

از بدو خلقت تا كنون، بشر همواره درصدد این بوده است كه با توجه به محدودیت های خاص زمان و مكان خود از منابع در دسترس حداكثر استفاده را بنماید وهمواره تلاش براین بوده تا حداكثر بهره وری از منابع حاصل شود. بنابراین می توان گفت بهره وری عمری به قدمت طول تاریخ بشر دارد.با توجه به اهمیت این واژه  در جهان برای تمامی فعالان اقتصادی برای داشتن برنامه ای صحیح و کاربردی، در کشور عزیزمان سازمان ملی بهره وری ایران در سال ( 1371)تاسیس گردید اما با توجه به فعالیت این سازمان در زمینه حرکت بهره وری،همچنان شاهد نامانوس بودن  مدیران و سازمان ها با این کلمه می باشیم.شایان ذکر است با اهمیت اینکه از سال 1994، (1373شمسی) تا کنون در تقویم کشورمان ، روز اول خرداد ماه به عنوان روز ملی بهره وری نامگذاری شده است اما همچنان با برگزاری انجمنها و کنفرانس ها در این روز فرصتی برای یادگیری این واژه برای مدیران در کشور صورت نگرفته است.با اهمیت بهره وری درپیشرفت اقتصادی کشورها و داشتن برنامه توسعه درست و سازنده برای تمامی مدیران، جشنواره ملی بهره وری، با گرامیداشت فعالان در این حوزه اقدام به یادآوری واژه پر معنای بهره وری برای تمامی فعالان در حوزه های مختلف صنعت، نموده است.این جشنواره همه ساله در دو مرحله برگزار میگردد که در مرحله نخست با فراهم نمودن فضایی برای مقایسه شرکت ها ، امکان رقابت بین تمامی بنگاه های اقتصادی فراهم می شود. مرحله دوم نیز که در اول خرداد ماه ،همزمان با روز ملی بهره وری ، برگزار می گردد، فرصتی برای یادآوری این انگیزه مهم در توسعه اقتصادی  را فراهم میکندو  با شنیدن تجربیات موفق سازمان ها، در راستای بهبود بهره وری ، عملکردشان به شکل قابل فهم دیده و شنیده می شود تا به یاری خداوند،  با اهمیت به فرهنگ سازی این مقوله در سازمان ها اقدام به شفاف سازی و باز شدن فضا برای جدی تر فکر کردن به این موضوع نماییم.برگزاری این  جشنواره در روز ملی بهره وری میتواند به عنوان راهنما و اهرمی ترغیب کننده برای توجه بیشتر فضای اقتصادی کشور شناسایی شود تا با گشایش  مسیری هموار در پیش روی تمامی مدیران ، به مصابه تلنگری در روح و جان سازمان ها عمل نماید تا شاید یادمان نرود که به چه میزان نیازمند این نگاه عمیق درون سازمان هایمان می باشیم. مهمترین دستاورد های برگزاری جشنواره چهارم بهره وری که در راستای اهدف آن حاصل گردیده است شامل موارد زیر می باشد:

v     اندازه گیری بیش از 180 شاخص کالی، اقتصادی بهره وری برای 1060 تنگاه اقتصادی در شامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری

v     اجرای داوری آنلاین جشنواره و آشنایی دقیق تر بیش از 300 داور از کارسناسان، مدیران و متخصصین بخش های مختلف اقتصادی  با مفاهیم بهره وری و توسعه توجه به مقوله بهره وری در سطوح مختلف سازمان از طریق فرایند داوری

v     ارایه آمارهای اقتصاد خرد با توجه به  شاخص های بهره وری میانگین 31 بخش اقتصادی از سال 83 تا 90 در قالب سالنامه آما بهره وری 3 کشور- وضعیت رشد میانگین مهمترین شاخص های بهره وری را در بین 31 بخش اقتصادی نشان می دهد

ارایه رتبه 400 شرکت برتر ایران را در سال 1390 بر اساس میزان ارزش افزوده ایجاد شده در قالب انتشار کتاب R4B400 با هدف کمک به سازمان های ایرانی برای پیمودن مسیر تعالی و سرآمدی

v     گردآوری 149 پروژه ارتقای بهره وری از بنگاه های اقتصادی در قالبی استاندارد در 24گروه صنعتی و خدماتی کشور با هدف مدیریت دانش تجربیات برتر در سطح ملی

v     اخذ مجوز انتشار مستندات تجارب برتر از مدیران عامل بنگاه های اقتصادی

v     انتشار کتاب الکترونیکی مستندات تجربیات برتر در زمینه ارتقای بهره وری

v    ایجاد فرصت بهینه کاوی در زمینه تجارب برتر ارایه شده برای سایر شرکت ها

معرفی جشنواره ملی بهره وری در نشست سالیانه شبکه جهانی بهینه کاوی و اخذ مجوز رسمی برای معرفی برگزیدگان جشنواره به دو جایزه بین المللی در حوزه تجربیات برتر و بهینه کاوی به عنوان نمایندگان ایران

حسن فروزان فرد

دبیر کمیته علمی