برگزاری آیین رسمی افتتاحیه شبکه مدیریت نوآوری ایران

برگزاری آیین رسمی افتتاحیه شبکه مدیریت نوآوری ایران

شبکه مدیریت نوآوری ایران با ابتکار و همکاری جشنواره ملی بهره وری و جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با ماموریت "توسعه اکوسیستم نوآوری در بخش خصوصی ایران در راستای اقتصاد دانش بنیان" شکل گرفته است. فعالیتهای این شبکه ضمن تلاش در جهت تسهیل گری برای ایجاد و بهره مندی بخش خصوصی از مشوق ها و حمایت های لازم در راستای شکل گیری فعالیتهای اقتصادی دانش بنیان، در دو حوزه اصلی ۱) توسعه زیرساختها و پلتفرمهای مشترک بین دولت، بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان و نیز ۲) فعالیتهای ترویجی و آگاه سازی ساماندهی شده است.

بدین منظور تیمی از خبرگان و متخصصان مدیریت فناوری و نوآوری با همکاری مجریان دو جایزه مذکور که عبارتند از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، انجمن مدیریت فناوری ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی و فناوری آینده اندیشان، نشریه رتبه، گروه پارسیان هوشمند و … تشکیل شده و اقدام به تعریف اهداف، فرآیندها و فعالیتهای شبکه نموده اند.

تدوین استانداردهای ملی مدیریت نوآوری با همکاری سازمان ملی استاندارد، رتبه بندی سازمانهای نوآور و رتبه بندی تجارب برتر تجاری سازی دانش بنیان با همکاری مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی، اعطای برند نوآور به محصولات ساخت ایران، مشارکت در ایجاد مراکز نوآوری و توسعه پارکهای فناوری بخش خصوصی، مشارکت در توسعه CVC ها، ممیزی و صدور گواهینامه استانداردهای نوآوری، اجرای طرح های پیمایشی و پژوهشی بنگاهی و ملی و … از عمده فعالیتهای شبکه مدیریت نوآوری ایران خواهند بود.