صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

 طبق تفاهم‌نامه منعقد شده با صندوق نوآوری و شکوفایی ، در صورت ثبت نام شرکت های دانش بنیان در تمامی مسابقه های جشنواره ملی بهره وری ،هزینه حضور با تخفیف ویژه در سال ۹۶ مبلغ ۷۰ میلیون ریال می باشد

شرکت‌های دانش بنیان نوپا مبلغ ۲۰ میلیون ریال و شرکت‌های دانش بنیان تولیدی – صنعتی ۵۰ میلیون ریال از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند خواهند شد

در صورت ثبت نام شرکت‌ها در سامانه عارضه‌یابی کسب و کار (www.vaaz.ir) از تخفیف‌های ویژه بهره‌مند خواهندشد.