دومین دوره

برای اولین بار در ایران، بیش از ۴۰۰ نفر از داوران منتخب در قالب گروه های ۲۳ گانه صنعتی و خدماتی برای اعلام نظرات خود، از امکانات متنوع سامانه داوری جشنواره ملی بهره وری استفاده نمودند. نامزدهای هر گروه در محور های جشنواره توسط کمیته علمی جشنواره معرفی شده اند و داوران، شرکت های نامزد را در سه معیار عملکرد بالاتر از میانگین، رشد پایدار و عملکرد بهتر از اهداف برنامه های توسعه مورد داوری قرار دادند. بخش اصلی جشنواره عبارت بود از: شاخص‌های بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید. هم‌چنین بخش جانبی جشنواره عبارت است از: شاخص های بهره وری مواد، بهره وری انرژی و شاخص کارایی فرایند. با پایان رسمی فرایند داوری و جمع بندی نهایی آرای داوران، در مراسم اختتامیه از بین نامزدهای منتخب در گروههای ۲۳ گانه جشنواره که به عنوان نامزد انتخاب شده بودند و بهترین و پایدارترین وضعیت بهره وری را طی سالهای ۸۴ الی ۸۸ داشته اند در سالن همایشهای بین‌المللی برج میلاد تقدیر به عمل آمد. پس از مراسم اختتامیه سالنامه آمار بهره وری کشور شامل تغییرات شاخص های بهره وری ۲۵ گروه اقتصادی در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ منتشر گردید.