مسابقه ملی تجربه های موفق

پروژه های حایز دریافت لوح تقدیر

نام شرکتنام پروژه
امدادخودرو ایرانراه اندازی پلتفرم جامع خدمات مکان محور بسپر
پتروشیمی زاگرسمهندسی پایه بازیافت متانول
فولاد هرمزگان جنوبکاهش مصرف قراضه در شارژ فلزی کوره های قوس الکتریکی از ۲٫۳% به۰٫۳%
فولاد اکسیناصلاح و به روزرسانی نرم افزار و firmware  بردهای کنترلی درایوهایABB  
فولاد اکسینمهندسی معکوس سیستم کنترل احتراق و ساخت نرم افزار پایش مصرف سوخت در کوره های پیشگرم
سیمرغراه اندازی مزرعه شماره سه (مرغ تخمگذار تجاری)
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهانپروژه احداث کارخانه کنستانتره فاز ۴
چوب و کاغذ مازندرانبهبود کیفیت و کاهش هزینه های تولید با استفاده از نشاسته کاتیونی داخلی در کاغذهای سفید
گروه خودروسازی سایپاشاتل شدن ایستگاه محفظه موتور خط تولید بدنه تیبا

پروژه های حایز دریافت سپاس نامه

نام شرکتنام پروژه
بیمه کوثرسامانه جامع هوشمند ارائه خدمات بیمه ای با استفاده از QRCODE
تولید مواد اولیه داروپخشافزایش بازده استخراج  ماده موثره ی نوسکاپین از شیره تریاک
داروسازی سبحان انکولوژیتولید محصول رمدسیویر( اشکال دارویی لیوفیلیزه و محلول)
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانبهبود پارامترهای عملیاتی جهت افزایش تولید نرمال پارافین واحد مولکس
فولاد هرمزگان جنوبایجاد و راه اندازی تبلت صنعتی
فولاد اکسین خوزستانارتقا و بومی سازی سیستم اتوماسیون ماشین برش هواگاز
فولاد اکسین خوزستانافزایش راندمان تولید ورق های آلیاژی و API  با طراحی و اجرای روش نورد batch سه تایی
چوب و کاغذ مازندرانافزایش تولید (خرده چوب)چیپس، کاهش توقفات و ضایعات واحد تولید خرده چوب با اصلاح و جابجایی
مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهانرمق گیری از باطله کارخانجات کنستانتره