کمیته هشتمین جشنواره

اعضای کمیته راهبری هشتمین جشنواره ملی بهره وری

۱

پدرام سلطانی

اتاق بازگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

۲

محمد علی محمدی

رییس کمیته راهبری

۳

فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره

۴

حسن فروزان فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره

۵

محمد شجاع الدینی

وزارت جهاد کشاورزی

۶

فرزین انتصاریان

انجمن مدیریت کیفیت ایران

۷

سالاریان

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۸

محمد متقی

وزارت نفت

۹

جلالی

وزارت نیرو

۱۰

یزدان فر

وزارت نیرو

۱۱

مسلم خانی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

۱۲

امیرحسین خلج

وزارت راه و شهرسازی

۱۳

داودی نژاد

سازمان بهره وری انرژی ایران

۱۴

مهدی شاهسوند

 سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۵

عسگری

 بهینه سازی مصرف سوخت کشور

۱۶

اژدری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران

۱۷

زهره سفالی

سازمان ملی استاندارد

۱۸

پناهی

اتاق بازگانی صنایع و معادن و کشاورزی کرمانشاه

۱۹

محمود اولیایی

انجمن مشاوران مدیریت ایران

۲۰

پویا فیروزی

کانون انجمن های صنایع غذایی

۲۱

احسان جنتی فرد

دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره وری

۲۲

متوسلیان

انجمن پلاستیک ایران

۲۳

اصغرپور

انجمن ملی طیور ایران

 

 

اعضای کمیته علمی هشتمین جشنواره ملی بهره وری

۱

محمد علی محمدی

ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری

۲

فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره ملی بهره وری

۳

داود طالبی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

۴

حسن فروزان فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

۵

احسان جنتی فرد

دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره وری

۶

عباس صادقی

مرکز مدیریت بهر وری ایران

۷

کاظم بصرایی

لیزینگ اقتصاد نوین

۸

داریوش روشن

عضو هیئت مدیره انجمن توسعه بهره وری

۹

زربخش

مدیر دفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران

۱۰

نسرین وفایی

شرکت سایپا

۱۱

متقی

رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفت

۱۲

محمد ضیایی

شرکت لاستیک بارز

۱۳

علی ذاکرزاده

مشاور مدیر عامل ایساکو

۱۴

اکبری

سازمان بهره وری انرژی ایران

۱۵

حسنی مقدم

وزارت جهاد کشاورزی

۱۶

محمد صفاریون

شرکت سیناژن

۱۷

علی طلوع

شرکت آیدین

۱۸

هادی عاشرزاده

شرکت چرخشگر

۱۹

محمد شریعت

شرکت شیمیایی کلران