ثبت نام مسابقه ملی بهره وری

phase2-1

 مسابقه ملی بهره وری هدیه ای به تمام سازمانهای ایرانی در جهت ارتقا توان رقابت پذیری کشور

سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران، شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی را با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده بنگاه های اقتصادی به دو نرخ جاری و ثابت (تورم زدایی شده بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۸۳) از سال ۱۳۸۲ تاکنون اندازه گیری نموده است. بنابراین داوری در جشنواره بر روی قسمت اول چرخه مدیریت بهره وری و با تمرکز بر اندازه گیری یکسان شاخص های مورد بررسی، در قالب بخش های ذیل در طول حداقل پنج سال می باشد.

بخش بهره وری (شامل شاخص های بهره وری کل عوامل، نیروی انسانی و سرمایه)

بخش سود آوری (شامل شاخص های فروش سرانه و سودآوری)

منطق امتیازدهی در مسابقه  ملی بهره وری 

بر اساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار شاخص های بهره وری و مقایسه با میانگین صنعت های مورد نظر در طی پنج سال اخیر تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار می گیرد. در نهایت برتر در هر صنعت توسط داوران جشنواره که از متخصصین همان صنعت می باشند انتخاب می شوند.

میانگین صنعت های مورد نظر با توجه به پشتیبانی علمی و اطلاعاتی سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران که شامل۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۵۲ گروه بهره مند می باشد به دست می آید. مجموع ارزش افزوده  های بخش صنعت و معدن که در سامانه موجود است، در حدود ۶۰ درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در کشور بوده و همچنین مجموع ارزش افزوده  های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود ۸۵ درصد کل ارزش افزوده در این بخش را تشکیل می دهد.

مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی

در این مرحله، بنگاه های اقتصادی برتر به تفکیک گروه های صنعتی بر اساس روند ۵ ساله شاخص های بهره وری انرژی معرفی می گردند. شرکتهای تولیدی میتوانند در مسابقه ملی بهره وری انرژی ( مصرف ملی بهینه انرژی) نیز شرکت نمایند

کلیه فرآیندهای اجرایی مسابقه ملی بهره وری شامل اندازه گیری و تورم زدایی شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی تعیین نامزدهای مسابقه توسط کمیته علمی و در نهایت داوری  و انتخاب نهایی برندگان مسابقه در هر صنعت  برگزار می شود

تمامی بنگاه های اقتصادی کشور در صورت ارسال صورت های مالی حسابرسی شده (سه سال اخیر) به همراه یادداشت های تکمیلی خود می توانند در مسابقه ملی بهره وری حضور یافته و بازخورد مسابقه را در قالب کارنامه  دریافت نمایند.

– زمان برگزاری چهاردمین دوره: بهمن ماه

– هزینه ثبت نام: ۲۰ میلیون تومان

مهلت ثبت نام و ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده: اول دی ماه

خواهشمند است صورت های مالی حسابرسی شده (سه سال اخیر) خود را  به ایمیل [email protected] ارسال نمایید.

سایر مسابقات جشنواره ملی بهره وری:

مسابقه ملی تجربه های موفق
مسابقه ملی بهینه کاوی
مسابقه بهترین محل برای کار
مسابقه برترین توان اجرا

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.