مسابقه ملی تجربه های موفق

phase3-1

 

 

ثبت نام مسابقه های ملی بهینه کاوی و تجربه های موفق به شرح ذیل می باشد

– هزینه ثبت نام: 50،000،000 ریال

– ثبت نام تا انتهای شهریور ماه 1396: مشمول 40% تخفیف

– ثبت نام تا انتهای آذر ماه 1396: مشمول 20% تخفیف

– ثبت نام تا انتهای اسفند ماه 1396: مشمول 10% تخفیف

 

 

 لازم به ذکر است برای اعضای شبکه بر اساس سطح عضویت تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته شده است

 

فرم مسابقه ملی تجربه های موفق: به این روش میتوانید پروژه ها را برای دبیرخانه ارسال نمایید

 

دانلود فرم مسابقه ملی تجربه های موفق
 

و
 

دانلود فرم مسابقه ملی بهینه کاوی

 

فهرست تجربه های برتر ارایه شده سال های گذشته