مسابقه ملی تجربه های موفق

phase3-1

 

 

ثبت نام مسابقه های ملی بهینه کاوی و تجربه های موفق به شرح ذیل می باشد

– هزینه ثبت نام: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

– ثبت نام تا انتهای آذر ماه ۱۳۹۶: مشمول ۲۰% تخفیف

– ثبت نام تا انتهای اسفند ماه ۱۳۹۶: مشمول ۱۰% تخفیف

 

 

فرم مسابقه ملی تجربه های موفق: به این روش میتوانید پروژه ها را برای دبیرخانه ارسال نمایید

 

دانلود فرم مسابقه ملی تجربه های موفق
 

و
 

دانلود فرم مسابقه ملی بهینه کاوی

 

فهرست تجربه های برتر ارایه شده سال های گذشته