مسابقه ملی تجربه های موفق

phase3-1

 

 

ثبت نام مسابقه های ملی بهینه کاوی و تجربه های موفق به شرح ذیل می باشد

– هزینه ثبت نام: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

– ثبت نام تا انتهای بهمن ماه ۱۳۹۷: مشمول ۱۰% تخفیف

– ثبت نام تا انتهای اسفند ماه ۱۳۹۷: مشمول ۵% تخفیف

فرم مسابقه ملی تجربه های موفق: به این روش میتوانید پروژه ها را برای دبیرخانه ارسال نمایید

دانلود فرم مسابقه ملی تجربه های موفق

و

دانلود فرم مسابقه ملی بهینه کاوی

فهرست تجربه های برتر ارایه شده سال های گذشته