ثبت نام مسابقه ملی بهینه کاوی

phase1-1

هزینه ثبت نام در مسابقه ملی بهینه کاوی هفتمین جشنواره ملی بهره وری به شرح ذیل می باشد

 

 

 تخفیف ثبت نام همزمان مسابقه های ملی بهینه کاوی و تجربه های موفق به شرح ذیل می باشد

 


 

دانلود فرم مسابقه ملی بهینه کاوی