سومین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار شد

سومین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار شد

جشنواره ملی بهره وری، در یازدهمین تجربه برگزاری خود، قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی را با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش رتبه آنلاین، پس از برگزاری دوجلسه از سلسه وبینارهای ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری، سومین جلسه ارایه نیز در تاریخ ۲۲ فروردین ماه با موفقیت برگزار شد. هدف از برگزاری این وبینارها ، اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی عنوان شده است.

در این وبینار سه پروژه موفق منتخب از شرکت فولاد هرمزگان جنوب و یک پروژه موفق منتخب از شرکت خاک چینی ایران با حضور فعالان حاضر در حوزه صنعت مربوطه، داوران جشنواره، اساتید دانشگاه، فعالان بازار سرمایه و با هدف ارایه موفقیت های شرکت ها در سطح وسیع و برندسازی مناسب برگزار می شود.

بنا به این گزارش، دومین وبینار ارایه تجربه‌های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری روز هفده اسفند ۹۹ برگزار شد که دو تجربه موفق از شرکت نفت پارس و دو تجربه موفق از شرکت صنایع خاک چینی ایران توسط مدیران پروژه در حضور دبیر جشنواره، اعضای کمیته علمی و داوران ارایه شد.

از دیگر اهداف این وبینارها، می توان به تمرکز بر انتشار وسیع دستاورهای شرکت های ایرانی در حوزه بهره وری ، کیفیت و رقابت پذیری اشاره کرد.

در هفته آینده نیز چهارمین جلسه ارایه پروژه های موفق منتخب شرکت های گروه خودروسازی سایپا و نفت پارس ارایه خواهد شد.