ششمین سخنرانی دکتر نهاوندیان

dr.nahavandian

دکتر نهاوندیان رییس جشنواره ملی بهره وری در مراسم آیین بزرگداشت روز ملی بهره وری در تاریخ ۲ خرداد ماه سال جاری در سالن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام داشت، از آنجا که با حضور بنگاه ها در جامعه جهانی شرایط یکسان بین بنگاه های کشور و دنیا ایجاد خواهد شد، این امر نیاز به چالاکی بیشتر بنگاه های اقتصادی کشور دارد. وی با تاکید بر اینکه باید از فرصت های موجود در کشور به نحو مطلوب استفاده شود، اظهار داشت: اگر بنگاه ها احساس کنند از آنها حمایت می شود تعداد بیشتری از آنها به مسابقه بهره وری روی می آورند، ضمن آنکه فضای اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که بنگاه ها ناگزیر به فعالیت باشند. رئیس دفتر ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه اولین فایده رفع تحریم ها به بنگاه های بهره ور می رسد، گفت: از منظر اقتصاد مقاومتی باید عزم جدی برای رفع تحریم ها صورت گیرد تا گام مقدماتی برای حضور بنگاه ها در جامعه جهانی برداشته شود. دگتر نهاوندیان تصریح کرد: معتقدیم اگر بنگاه های کشور انگیزه داشته باشند، توانایی دارند در میدان مسابقه شرکت کرده و برنده شوند اما این انگیزه هنوز در سطح کلان کشور ایجاد نشده است.

وی گفت: بنابراین باید درفضای عمومی اقتصاد کشور کار کنیم که البته این امر نیاز به حرکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد.

رییس دفتر رییس جمهور گفت: پیام عمده ای که بنگاه های اقتصادی دریافت کرده اند این بود که سودآوری رفتار رانتجویانه قابل قیاس با سود حاصل از بهره وری نیست.

به گفته وی، هزینه های سیاسی همانند تحریم که به اقتصاد تحمیل شده باعث گردیده تا شرکت ها و بنگاه ها ۷ تا ۱۰ درصد اضافه هزینه پرداخت کنند و این رقم قابل قیاس با رشد ۱ تا ۲ درصدی بهره وری نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید کارهای جدی در صحنه اقتصادی وسیاسی صورت گیرد، اظهار داشت: رانت باید از بخش های مختلف اقتصاد زدوده شود اما مبارزه با رانت، مقابله با منافع گروه های خاصی است که از آن منتفع هستند، لذا این مبازره هزینه دارد.

نهاوندیان گفت: ساماندهی مراحل اجتماعی وسیاسی در مقابله با رانت ها کار جدی است به نحوی که در سیاست گذاری های اقتصادی در مجلس بارها شاهد این بوده ایم که در حرف های کلی و عمومی همه به آن رای می دادند اما زمانی یک بخش خاص درخواست تخصیص و اعتبار را برای محل و بخشی می کرد که مقابله با بخش خاص نیاز به انسجام نیرو داشت که این نیرو وجود ندارد و این مساله در حوزه اجرا نیز بیشتر دیده می شود.
رییس دفتر رییس جمهور افزود: تشکل های اقتصادی در اتاق های کشور و همچنین سازمان های مردم نهاد باید برای رانت زادیی در کشور ساماندهی شده و زمینه هدایت اجتماعی در این بخش را فراهم کند.
وی تاکید کرد: همچینن باید سود ناشی از رشد بهره وری و قابل لمس را برای مدیران بنگاه ها و سودهای ناشی از رانت را کاهش دهیم

نهاوندیان با بیان اینکه هزینه رشد بهره وری و سود ناشی از آن فاصله زمانی با یکدیگر دارد، گفت: برهمین اساس باید در این دوره زمانی مدیریت تامین مالی انجام شود و دولت باید با ارایه مشوق های لازم و محدود بنگاه ها را تشویق کند.

نهاوندیان گفت: برای بهبود بهره وری باید بازار رقابتی در کشور رشد یابد و خواستار اصلاح اقتصادی شود ضمن آنکه دسترسی بنگاه ها به بازارها بهبود یابد.

وی درپایان گفت: هرچند توجه به تکنولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است اما باید در مباحث اقتصادی به بهره وری واشتغال نیز توجه کنیم زیرا اگر مشکل اشتغال و نیروی کار وجود داشته باشد، هیچ بنگاهی نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

گفتنی است، آیین رسمی بزرگداشت روز ملی بهره وری و همچنین مسابقه ملی تجربه های موفق به عنوان مرحله نهایی ششمین جشنواره ملی بهره وری دوم خرداد سال جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.