مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری ایران

مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری ایران  training.irpmc.ir

 

مرکز آموزش و تحقیقات مدیریت بهره وری ایران با هدف ارتقاء تخصص ها و مهارت های مدیران و کارشناسان صنعت و دانشجویان در حوزه بهره وری شروع به کار نموده است. از جمله مهمترین اهدافی که این مرکز دنبال می کند عبارت است از:

 • طراحی و اجرای دوره های آموزشی مدیران و کارشناسان بنگاه های اقتصادی کشور به منظور توانمند سازی آنها در زمینه بهره وری
 • انجام پژوهش ها و تحقیقات کاربردی و تطبیقی در حوزه نظام های مدیریت و بهره وری متناسب با نیازهای اقتصادی کشور
 • فراهم‌آوردن زمینه‌ها و بسترهای آموزشی لازم برای رشد منابع انسانی، افزایش ظرفیت ها و ارتقای بهره وری، تخصص و مهارت‌های کارکنان و مدیران بنگاه های اقتصادی
 • بهره گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی، جهت آموزش های سریع و ارزان از طریق برگزاری دوره های E-Learning
 • فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز دانشجویان در مقاطع مختلف جهت انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه بهره وری

کارگاه آموزشی مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ویژه مدیران ارشد

 • ارایه مفاهیم مدیریت اقتصادی، بهره وری و ارزش افزوده
 • لزوم انجام تحلیل های اقتصادی در بنگاه های اقتصادی
 • اندازه گیری و تحلیل ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت در مقایسه با دیگر رقبا
 • تحلیل اقتصادی ارزش مواد مصرفی شرکت از منظر بهره وری
 • تحلیل اقتصادی عملکرد نیروی انسانی شرکت از منظر بهره وری
 • تحلیل اقتصادی هزینه سرمایه شرکت از منظر بهره وری
 • تحلیل اقتصادی هزینه انرژی مصرفی شرکت از منظر بهره وری
 • تحلیل میزان اثربخشی فروش شرکت در صنعت مربوطه

کارگاه عمومی بهره وری با رویکرد اقتصادی- ویژه کارشناسان

 • تعاریف بهره وری
 • ضرورت و اهمیت موضوع بهره وری
 • جایگاه بهره وری، کیفیت و سود آوری در بنگاه اقتصادی و بهره وری از دیدگاهای مختلف (اقتصادی،محیط زیست،خانواده، فرد)
 • نحوه اندازه گیری شاخص های بهره وری
 • نحوه تحلیل مقدماتی شاخص های بهره وری
 • نحوه تحلیل پیشرفته شاخص های بهره وری
 • معرفی سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری
 • نحوه تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری با استفاده از سامانه

ویژگی های دوره های مذکور:

 • ارایه گواهینامه مورد تایید جشنواره ملی بهره وری
 • معرفی شرکت کنندگان دوره به عنوان داور جشنواره ملی بهره وری
 • امکان معرفی شرکت کنندگان فعال دوره های آموزشی جهت مشارکت در اجرای پروژه های استقرار چرخه مدیریت بهره وری
 • امکان برگزاری هریک از دوره ها در محل شرکت های متقا