مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران consulting.irpmc.ir

 

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران با هدف راه اندازی چرخه مدیریت بهره وری در شرکت ها  و سازمان های ایرانی آغاز به فعالیت نموده است.

ادامه فعالیتهای اقتصادی شرکتها بدون اطلاع از وضعیت موجود آن، به رغم صرف هزینه‌های هنگفت برای بهبود بهره وری اگر نه غیر ممکن ولی مشکل بوده و همواره با بحران هایی نظیر مدیریت و تحلیل اقتصادی وجود ضایعات، افزایش دوباره‌کاری ها و به طور کلی استفاده بهینه از منابع در حین تولید دست به گریبان خواهد بود.

یکی از راههای رهایی از این معضل استفاده از چرخه بهره‌وری است.چرخه بهره وری فرایندی است که اندازه‌گیری و برنامه‌های بهره وری در هر سازمان براساس آن انجام می‌شود.

     ویژگی های اجرای پروژه توسط مرکز مدیریت بهره وری ایران:

 • تربیت نیروهای متخصص بهره وری در بنگاه اقتصادی جهت استمرار و پیاده سازی نظام تدوین شده استقرار چرخه بهره وری
 • اندازه گیری میزان استفاده کارا از هریک از منابع مصرفی
 • اندازه گیری میزان استفاده اثربخش هر یک از فرایندهای تولیدی
 • پویا سازی ذهنی و ایده پردازی در بین پرسنل بنگاه اقتصادی
 • افزایش روحیه کار تیمی در کارکنان تولیدی
 • ایجاد امکان طراحی داشبوردهای مدیریتی جهت پایش بهره وری هر یک از فرآیندها با استفاده از شاخص های طراحی شده
 • اجرای آنلاین پروژه که منجر به ایجاد امکان محاسبه و مقایسه آنلاین شاخص های بهره وری، افزایش سرعت و همچنین کاهش هزینه های اجرای پروژه می گردد.

دستاورد های ایجاد شده در یک شرکت نمونه از اجرای پروژه:

 • طراحی و اندازه گیری ۱۳۰ شاخص بهره وری
 • تعریف ۱۰۹ پروژه ارتقا بهره وری در شرکت
 • افزایش تولید به میزان ۲۸ درصد
 • کاهش ضایعات به میزان ۸ درصد
 • شناخت کامل و دقیقتر پرسنل نسبت به ماهیت فرآیندی تولید و مسایل وابسته(آموزش ۹۰ نفر از پرسنل تولید شرکت)
 • آشنایی اعضای کمیته بهره وری با منابع اطلاعاتی قابل اطمینان در شرکت
 • ایجاد درک عمیق در ارتباط با مفهوم عملیاتی بهره وری و فرهنگ ارتقای بهره وری در پرسنل شرکت از اپراتور تا مدیران شرکت
 • ایجاد ارتباط قوی تر بین واحد های صف و ستاد و فراهم آوردن اطمینان بیشتر از صحت داده های تولید شده در هریک از واحد های شرکت

نمونه پروژه های موفق انجام شده :

 • پروژه استقرار چرخه مدیریت بهره وری سرآمد در شرکت های زیر مجموعه ایمیدرو
 • همکاری در پروژه بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر صنعت های انرژی بر
 • پروژه استقرار چرخه بهره وری در شرکت لاستیک بارز