مسابقه ملی بهینه کاوی

ردیفشرکتنام پروژهبرند
۱بیمه کوثرطرح فروش بیمه نامه بدنه اتومبیل سفری(مرکوری)لوح تقدیر
۲مجتمع صنایع لاستیک یزدتدوین مدل بومی، جاریسازی و ارزیابی استراتژیسپاس نامه
۳نفت پارسطراحی فرمولاسیون و تولید انبوه روانکارهای وبژه صنایع هوانوردی و دفاعیسپاس نامه
۴گروه خودروسازی سایپاطراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم مکانیزه تغییرات مهندسی با استفاده از بهینه کاویسپاس نامه