معرفی مسابقه ملی تجربه های موفق

سازمان های  ثبت نام کننده در مسابقه مذکور، موظفند که سه تجربه برتر در راستای بهبود سطح عملکرد و بهره وری خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند و وارد فرایند ارزیابی این مرحله از جشنواره شوند، در پایان از مجموع امتیازات کسب شده در داوری آنلاین، پروژه های قابل ارایه انتخاب شده و توسط مدیران پروژه در حضور اعضای کمیته علمی، ارایه و در نهایت پروژه های برتر توسط کمیته علمی جشنواره انتخاب می گردد.

معیار های مورد ارزیابی در مسابقه ملی تجربه های موفق:

۱- پروژه را شرح دهید. آیا این پروژه، عملیاتی است یا مدیریتی؟ فرآیندی است یا سیستمی  و ابتکاری؟ چگونه طراحی و اجرا شد؟ چقدر برای سازمان شما دارای اهمیت است؟ چه تعداد از کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان تحت تاثیر قرار گرفته اند؟

۲-آیا این پروژه در کل سازمان شما اجرا شده یا تنها در بخشی از سازمان؟ میزان درک کارکنان مرتبط، از پروژه چقدر است؟ چقدر اجرای این پروژه زمان برده است؟

۳-چه چیزی در این پروژه نوآورانه است؟ آیا ایده ای جدید در آن نهفته است؟ آیا پروژه ای است که در گذر زمان به تدریج بهبود یافته است یا پروژه ای است که شما با الهام از سازمان دیگری اجرا نموده اید؟

۴-میزان مناسب بودن برنامه عملیاتی تنظیم شده برای حل مساله چقدر است؟

۵-منافع مالی پروژه را که در نتیجه اجرا حاصل شده اند، شرح دهید.

۶-منافع غیر مالی پروژه را که در نتیجه اجرا حاصل شده اند، شرح دهید

۷-آیا این پروژه به عنوان یک تجربه موفق مطرح می شود؟

۸-چگونه این پروژه امکان توسعه و پیشرفت خواهد داشت؟

 

 

بخش بهینه کاوی

با توجه به تدوام برگزاری جشنواره ملی بهره وری و بالا رفتن تجربیات و انتظارات، و جهت تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و اعلام نظر اعضای کمیته راهبری جشنواره در اهمیت ورود به رقابت های بین المللی و مقایسه خود با دیگر سازمان های جهان، شرکتها و سازمان های ایرانی در صورتی که مورد تایید جشنواره ملی بهره وری قرار گیرند می توانند وارد رقابت جهانی بهینه کاوی شوند و بر همین اساس بخش بهینه کاوی مسابقه ملی تجربه های موفق منطبق بر مسابقه جهانی بهینه کاوی شکل گرفته شده و منطق امتیاز دهی در این مسابقه نیز کاملا منطبق بر مدل جهانی آن می باشد.