چهارمین دوره

در چهارمین جشنواره ملی بهره وری ایران در ۳۰ بهمن ماه ۹۱ ، ۶۳ شرکت و بنگاه اقتصادی برتر کشور که بهره وری بالاتر و رشد پایدارتری داشته اند ، معرفی شدند و از آنها تقدیر بعمل آمد .

این برنامه با حضور مقامات رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران،وزرات اقتصاد و دارائی ، وزارت صنعت،معدن و تجارت ، و جمعی از تجار، بازرگانان و صاحبان بنگاههای اقتصادی کشور در سالن زرین هتل پارسیان آزادی، برگزار شد .

برای انتخاب نهائی و معرفی شرکت های برتر چهارمین جشنواره ملی بهره وری ، شاخص های ۱۰۳۰ بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و از بین آنها  314 بنگاه اقتصادی به مرحله بعد یعنی مرحله نامزدی راه یافند و از بین این تعداد نیز ۶۳ شرکت برتر کشور که بهره وری بالاتر و رشد پایدارتری داشته اند ، مشخص شدند.

شاخص های بهره وری این تعداد بنگاه اقتصادی کشور در قالب ۳۱ گروه مجزاء صنعتی ، تجاری و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و از نظر تعداد بنگاه های مورد بررسی هم ، نسبت به سال گذشته، ۲۸درصد رشد یافته است.

شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور که در این طرح مشارکت داشتند در حوزه های ، بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه ، بهره وری کل عوامل و بهره وری انرژی و با قضاوت بیش از سه هزار کارشناس و داوران متخصص، انجام شده است.

میزان بهروری این شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در طی یک دوره زمانی حداقل ۵ ساله و حداکثر ۹ ساله مورد بررسی قرار گرفته است .