چهارمین گزارش دبیر جشنواره

فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری

جشنواره ملی بهره وری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

طرح نظریه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری درشرایط اقتصادی امروز ایران ،لزوم توجه به این رویکرد در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می سازد. برای کشوری مانند ایران که از نظر منابع نفتی و معدنی ثروتمند محسوب می شود، شرایط برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می تواند هموارتر از آنچه هست باشد. با این وجود ابعاد مختلفی که باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرند،همچنان ناشناخته مانده اند. از مهم ترین ویژگی هایی که می توان برای چنین رویکردی درنظر گرفت، صرفه جویی در هزینه ها، خودکفایی بیشتر از طریق استفاده بهتر از منابع و ظرفیت های موجود و تلاش برای ایجاد درآمد بیشتر از مسیر ارایه محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر است. بنابراین یکی از مهمترین اهداف اقتصادی مقاومتی را می توان به طور خلاصه افزایش بهره وری در اقتصاد و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برشمرد. موضوع رشد اقتصادی از محل رشد بهره وری نیز همواره به عنوان یکی از نقاط قابل بهبود در کشور مطرح بوده و رویکرد اقتصاد مقاومتی می تواند موتور محرکی برای توجه ویژه به بهره وری بخش های مختلف اقتصادی باشد. از سوی دیگر، به منظور ایجاد اثربخشی بیشتر در هر رویکردی استفاده از ابزارهای تشویقی عامل محرک مناسبی است. معرفی و تقدیر از اشخاص پیشرو در جهت نیل به این اهداف در کنار اعلام حمایت از سازمانهای برتر نیز، سبب ایجاد انگیزه در سایر بخشها جهت توجه بیشتر به موضوع ارتقای بهره وری می گردد. جشنواره ملی بهره وری به عنوان نهادی تشویقی برای شناسایی شرکتهای برتر، در زمینه ارتقای بهره وری در حال فعالیت است و می تواند در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مهم یرا ایفا نماید. این جشنواره با هدف اشاعه فرهنگ توجه به موضوع ارتقای بهره وری و قدردانی از بهره ورترین شرکتهای ایرانی با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و توسط گروه پارسیان هوشمند (www.irpmc.ir)همه ساله برگزار می گردد.

چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وری با پایان مرحله دوم سومین جشنواره آغاز گردید و در مرحله اول بیش از هزار صورت مالی محاسبه شده مورد بررسی قرار گرفت . در این دوره عملا شاخصهای مالی و اقتصادی و بهره وری کلیه شرکتهای بورسی و فرا بورسی و شرکتهای حاضر در طرح رتبه بندی کارتهای بازرگانی که توسط واحد رتبه بندی اتاق بازرگانی انجام می شود مورد محاسبه قرار گرفت که شامل حدود ۶۰ درصد تولید کنندگان ارزش افزوده در بخش صنعت می شود. در این دوره تعداد داورها به بیش از ۳هزار نفر افزایش یافت و ۳۱۴ شرکت از سوی کمیته علمی بعنوان نامزد دریافت عناوین مرحله اول چهارمین جشنواره در ۳۱ گروه اقتصادی انتخاب شدند. بر مبنای رای داوران هر گروه، تعداد ۶۳ شرکت در سه بخش اصلی، جانبی و ویژه شایسته دریافت لوح تقدیر جشنواره گردیدند. از نکات بارز این دوره، عدم شرکت برندگان تندیس سومین جشنواره بعنوان شرکت کننده و حضور آنها بعنوان میزبان جشنواره بود که برخی از برندگان این دوره جوایز خود را از دارندگان تندیس دوره قبل جشنواره دریافت کردند. مراسم مرحله اول با حضور مدیران عامل شرکتهای کاندید، ۳۰ بهمن ۹۱ در محل هتل پارسیان آزادی برگزار شد.دراین مراسم، مدیران هر گروه اقتصادی بر روی صندلی از پیش تعیین شده و دور میز ویژه گروه خود مستقر بودند و در مقابل آنها گزارش اختصاصی از عملکرد شرکت قرار داشت. مدیران ضمن مطالعه گزارش شرکت خود به مقایسه شاخصهای خود با سایر شرکتهای هم گروه پرداختند و تجربه منحصر به فردی را رقم زدند که امید است این تجربه شروعی بر انجام مقایسه های هدفمند بین شرکتها در سطح کارشناسی جهت استفاده از تجربیات موفق همدیگر باشد.