کمیته چهارمین جشنواره

 

اعضای کمیته راهبری چهارمین جشنواره   ملی بهره وری به ترتیب حروف الفبا

نام خانوادگی

سمت

مهندس انتصاریان

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

   

دکتر تقی   زاده

رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

آقای حاجی پور

مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مهندس خلیلی

دبیر کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

دکتر سلطانی

نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 مهندس شکرخدایی

دبیرجشنواره ملی بهره وری

دکتر فروزان فرد

دبیرکمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

دکتر کاظمی

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد

دکتر مصدقی

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دکتر مهذب ترابی

رئیس سازمان بهره وری انرژی ایران

دکتر محمدی

رئیس کمیته اجرایی و طرح سام وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر نقره کار شیرازی

 دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

 

 

 

اعضای کمیته علمی چهارمین جشنواره ملی بهره وری به ترتیب حروف الفبا
ردیف نام سمت
۱ مهندس اشرف سمنانی عضو هیات مدیره میدکو
۲ مهندس انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
۳ دکتر آزادگان مشاور بهره وری
۴ مهندس پژوهی دانشگاه شیراز
۵ دکتر تقوا دانشگاه علامه طباطبایی
۶ دکتر تقی زاده ریس مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۷ دکتر تقی زاده هرات عضو هیات علمی و استاد دانشگاه
۸ مهندس جنتی فرد مدیر عامل مرکز مدیریت بهره وری 
۹ دکتر حاج فتحعلی ها مدیرعامل بیمه آسیا
۱۰ دکتر دانشور مدیر امور اعضا (بورس اوراق بهادار تهران)
۱۱ مهندس دهقانپور موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
۱۲ مهندس روشن مدیر عامل انجمن توسعه بهره وری
۱۳ مهندس زربخش مدیردفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران
۱۴ مهندس شکرخدایی  دبیر جشنواره ملی بهره وری 
۱۵ مهندس صادقی معاون امور بهره وری و تحول اداری
۱۶ دکتر طالبی  دانشکده مدیریت شهید بهشتی
۱۷ دکتر غنی زاده عضو هیات مدیره انجمن توسعه بهره وری
۱۸ دکتر فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری 
۱۹ دکتر کاظمی سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی 
۲۰ مهندس کلانتری رئیس انجمن بهره وری ایران 
۲۱ دکتر محقر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
۲۲ دکتر محمدی ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری
۲۳ دکتر محمدی  دانشگاه تربیت مدرس
۲۴ دکتر مرزبان دانشگاه شیراز
۲۵ دکتر مرعشی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه
۲۶ دکتر مصدقی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
۲۷ دکتر نایبی مشاور بهره وری
۲۸ دکتر نصیری مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
۲۹ مهندس همایونفرد مشاور بهره وری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۳۰ مهندس متقی شرکت ملی نفت