کمیته دهمین جشنواره

اعضای کمیته راهبری دهمین جشنواره ملی بهره وری

اعضای کمیته علمی دهمین جشنواره ملی بهره وری

۱

محمد علی محمدی

ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری

۲

فرشید شکر خدایی

دبیر جشنواره ملی بهره وری

۳

حسن فروزان فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

۴

حمید رضا نایبی

سازمان ملی بهره وری ایران

۵

احسان جنتی فرد

دبیرکمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

۶

سبیکه مختارشاهی

دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره وری

۷

عباس صادقی

مرکز مدیریت بهره وری ایران

۸

داریوش روشن

عضو هیئت مدیره انجمن توسعه بهره وری

۹

کاظم بصرایی

لیزینگ اقتصاد نوین

۱۰

محمد حسن زربخش

مدیر دفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران

۱۱

نسرین وفایی

گروه خودرو سازی سایپا

۱۲

محمد متقی

رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفت

۱۳

محمد ضیایی

مدیر مهندسی صنایع لاستیک البرز

۱۴

مجید حسنی مقدم

وزارت جهاد کشاورزی

۱۵

حسین تجلی

داروسازی زاگرس فارمد پارس

۱۶

محمد صفاریون

شرکت داروسازی سیناژن

۱۷

احد جدیری حبیبی

پتروشیمی تبریز

۱۸

حمید جعفرزاده

فولاد آلیاژی ایران

۱۹

فیروزه اخباری

پتروشیمی مرجان

۲۰

شیوا تاتینا

پترو پارس

۲۱

مسعود مهدی زاده

پالایش نفت لاوان

۲۲

پریسا فرمانی

مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران

۲۳

محمد امین کرمی

عضو هیئت مدیره شبکه بهینه کاوی ایران