اعضای کمیته علمی و راهبری هفتمین دوره جشنواره

اعضای کمیته راهبری هفتمین جشنواره ملی بهره وری

۱ پدرام سلطانی اتاق بازگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
۲ محمد علی محمدی رییس کمیته راهبری
۳ علی صفدری توسعه سرمایه‌های انسانی رییس جمهور
۴ سجادی سازمان بهره وری انرژی ایران
۵ هومن حاجی پور امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۶ فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره
۷ حسن فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره
۸ محمد شجاع الدینی وزارت جهاد کشاورزی
۹ فرزین انتصاریان انجمن مدیریت کیفیت ایران
۱۰ سالاریان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۱ محمد متقی وزارت نفت
۱۲ جلالی وزارت نیرو
۱۳ یزدان فر وزارت نیرو
۱۴ مسلم خانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
۱۵ امیرحسین خلج وزارت راه و شهرسازی
۱۶ شیخ سازمان گسترش نوسازی صنایع و معادن ایران
۱۷ حسنی مقدم وزارت جهاد کشاورزی
۱۸ مهدی شاهسوند  سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹ کاظمی نژاد  بهینه سازی مصرف سوخت کشور
۲۰ زهره سفالی سازمان ملی استاندارد
۲۱ محمود اولیایی انجمن مشاوران مدیریت ایران
۲۲ اسماعیلی خانه صنعت، معدن وتجارت ایران
۲۳ پویا فیروزی کانون انجمن های صنایع غذایی
۲۴ احسان جنتی فرد دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره وری
۲۵ عباس صادقی مرکز مدیریت بهره وری ایران

اعضای کمیته علمی هفتمین جشنواره ملی بهره وری

۱ محمد علی محمدی ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری
۲ فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری
۳ داود طالبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۴ حسن فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری
۵ احسان جنتی فرد دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره وری
۶ عباس صادقی مرکز مدیریت بهر وری ایران
۷ کاظم بصرایی لیزینگ اقتصاد نوین
۸ داریوش روشن عضو هیئت مدیره انجمن توسعه بهره وری
۹ زربخش مدیر دفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران
۱۰ نسرین وفایی شرکت سایپا
۱۱ متقی رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفت
۱۲ محمد ضیایی شرکت لاستیک بارز
۱۳ علی ذاکرزاده مشاور مدیر عامل ایساکو
۱۴ اکبری سازمان بهره وری انرژی ایران
۱۵ حسنی مقدم وزارت جهاد کشاورزی
۱۶ محمد صفاریون شرکت سیناژن
۱۷ علی طلوع شرکت آیدین
۱۸ هادی عاشرزاده شرکت چرخشگر
۱۹ محمد شریعت شرکت شیمیایی کلران