اسامی اعضای کمیته علمی و راهبری پنجمین دوره جشنواره

اعضای کمیته راهبری پنجمین جشنواره ملی بهره وری
ردیف نام خانوادگی سمت
۱ دکتر سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۲ مهندس شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری
۳ دکتر فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری
۴ دکتر محمدی رییس کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری
۵ مهندس جنتی فرد رییس کمیته اجرایی جشنواره ملی بهره وری
۶ مهندس صفدری معاونت توسعه مدیریرت و سرمایه انسانی رییس جمهور
۷ آقای سماوی رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری
۸ دکتر کریمی نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۹ مهندس اسد بیگی نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۰ مهندس متقی نماینده وزارت نفت
۱۱ مهندس سجادی مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران
۱۲ دکتر اولیایی رییس انجمن مشاوران مدیریت ایران
۱۳ مهندس امامی دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران
۱۴ دکتر عباسی نماینده روزنامه دنیای اقتصاد
۱۵ مهندس شاهمرادی نماینده وزارت جهاد کشاورزی ایران
۱۶ مهندس صفوی فرخی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۷ مهندس اژدری نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
۱۸ دکتر اسماعیل نیا نماینده وزارت نیرو
۱۹ دکتر پاداش نماینده ستاد اجرائیات فرمان امام (ره)
۲۰ مهندس ناصریان نماینده وزارت راه و شهر سازی
۲۱ دکتر شیخ نماینده ایدرو
۲۲ آقای حاجی پور مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۲۳ دکتر تقی زاده رییس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۲۴ دکتر فاخری نماینده مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی
۲۵ مهندس خالقی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
۲۶ مهندس سوفالی نماینده سازمان ملی استاندارد ایران
اعضای کمیته علمی پنجمین جشنواره ملی بهره وری به ترتیب حروف الفبا
ردیف نام سمت
۱ مهندس احسان جنتی فرد مدیر عامل مرکز مدیریت بهره وری ایران
۲ مهندس روشن عضو هیئت مدیره انجمن توسعه بهره وری
۳ مهندس زربخش مدیر دفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران
۴ مهندس فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری
۵ دکتر طالبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۶ دکتر حسن فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری
۷ دکتر پژوهی استاد دانشگاه شیراز
۸ دکتر مرزبان استاد دانشگاه شیراز
۹ دکتر محمد علی محمدی ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری
۱۰ مهندس متقی رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفت
۱۱ مهندس نسرین وفایی شرکت سایپا
۱۲ مهندس کاطم بصرایی لیزینگ اقتصاد نوین
۱۳ مهندس هاشمی ماهنامه نساجی
۱۴ مهندس محمد ضیایی مدیر مهندسی صنایع لاستیک البرز
۱۵ مهندس ذاکرزاده مشاور مدیر عامل ایساکو