برگزاری هفتمین نشست سالیانه کمیته راهبری

هفتمین نشست سالیانه کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری با مشارکت مدیران سازمان های دولتی و پارلمان بخش خصوصی، مورخ ۱۱ بهمن ماه ۹۴ در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

لازم به ذکر است جشنواره ملی بهره­وری با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره­وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و قدردانی از بهره­ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ۵ رویداد شامل مسابقه ملی بهره وری، مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه ملی تجربه های موفق، مسابقه بهترین محل برای کار و مسابقه برترین توان اجرا برگزار می گردد. کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری نیز به عنوان یکی از ارکان جشنواره ملی بهره وری همه ساله به منظور بسترسازی مناسب جهت پیشبرد فرهنگ ارتقای بهره وری در بخش خصوصی، استفاده هدفمند از تجربیات و امکانات موجود در کشور و انجام برنامه‌ریزی‌های یکپارچه در سطح کلان، تدوین برنامه های اجرایی، تهیه پیشنهادات برای تصویب شورای سیاست گذاری، نظارت بر روند اجرایی وتعیین افراد کمیته علمی برگزار می گردد و امسال نیز هفتمین نشست سالیانه کمیته با مشارکت مدیران سازمان های دولتی و پارلمان بخش خصوصی، مورخ ۱۱ بهمن ماه ۹۴ در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. لازم به ذکر است، از دستاوردهای شکل گیری این کمیته در سطح ملی، برگزاری شش دوره جشنواره ملی بهره وری و اندازه گیری شاخص های بهره وری و عملکردی نزدیک به ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی و انتشار آن در قالب سالنامه آمار بهره وری در سطح صنایع و خدمات و توزیع رایگان آن در سطح کشور می باشد.اعضای کمیته اهبری شامل نمایندگانی از سازمان های ذیل می باشند

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سازمان مدیرت صنعتی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهر سازی،وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهر سازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، ستاد اجرائیات فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجنماعی،صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان ملی استاندارد ایران مرکز پژوهش های بازرگانی ایران، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان بهره وری انرژی و نمایندگان بیش از ۲۰ انجمن صنفی بزرگ کشورمی باشند.