چهارمین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار می‌شود

چهارمین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار می‌شود

“چهارمین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار می‌شود”

ادامه مطلب
دومین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار شد

دومین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار شد

جشنواره ملی بهره وری، در یازدهمین تجربه برگزاری خود، قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی را با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در دستور کار خود قرار داده است.

ادامه مطلب