برگزاری اولین تور بهره وری با حمایت شبکه بهینه کاوی ایران

پس از برگزاری سومین دوره جشنواره ملی بهره وری، دبیرخانه جشنواره به همراه تمامی شرکت های برنده با برگزاری جلسات فکری متعدد درصدد آن برآمدند که فعالیت هایی را در زمینه ترویج فرهنگ بهره وری و انتقال دانش آن میان خود داشته باشند. تشکیل بنیاد مروجین بهره وری و برگزاری تور های بهره وری از جمله آن ها بوده اند. در همین راستا از شرکت هایی که پروژه های ارتقا بهره وری آنها به عنوان پروژه های برگزیده از طرف داوران و کمیته علمی انتخاب شده بود دعوت به عمل آمد تا با برگزاری تورهای یک روزه اقدام به معرفی و تشریح پروژه خود نمایند. همچنین با دعوت از مقامات مسوول، صاحبان صنایع و متخصصین بهره وری و با برگزاری کارگاه های آموزشی بهره وری و بهینه کاوی سعی بر بالا بردن کیفیت تورها شده است. همچنین از خبرنگاران نیز دعوت شده تا این مراسم را به خوبی تحت پوشش خبری قرار دهند.

یکی از برندگان سومین دوره جشنواره ملی بهره وری شرکت قند نقش جهان بود که با داشتن پروژه های بسیار قوی در زمینه بهره وری توانست سپاس نامه جشنواره را دریافت کند. این شرکت با ارائه پروژه جلوگیری از کاهش استحصال قند از تمامی شرکت های تولیدی مواد غذایی و سایر شرکت هایی که در زمینه بهره وری مواد اولیه اقداماتی را صورت داده اند، دعوت کرده تا در تور یک روزه شرکت قند نقش جهان حضور داشته باشند.