ثبت نام مسابقه ملی بهینه کاوی

با توجه به تدوام برگزاری جشنواره ملی بهره وری و بالا رفتن تجربیات و انتظارات، و جهت تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و اعلام نظر اعضای کمیته راهبری جشنواره در اهمیت ورود به رقابت های بین المللی و مقایسه خود با دیگر سازمان های جهان، دبیرخانه جشنواره پس از برگزاری چهارمین دوره، فعالیت هایی را در این زمینه اجرا نمود که منجر به تایید جشنواره توسط شبکه جهانی بهینه کاوی گشت که به دنبال آن شرکت ها و سازمان های ایرانی در صورتی که مورد تایید جشنواره ملی بهره وری قرار گیرند می توانند وارد رقابت جهانی بهینه کاوی شوند، و بر همین اساس مسابقه ملی بهینه کاوی منطبق با مسابقه جهانی بهینه کاوی شکل گرفت .مسابقه ملی بهینه کاوی سازمانها را ترغیب میکند که توضیح دهند چگونه بهینه کاوی (مقایسه و یادگیری از دیگران) عامل جدایی ناپذیر و مهمی در بهبود و نوآوری درآن سازمان بوده است.

مزایای شرکت در مسابقه ملی بهینه کاوی

·         به رسمیت شناختن عملکرد سازمان، افراد و تیم های مسئول فعالیت های مرتبط با بهینه کاوی در هر سازمان (سیستم  و فرهنگ بهینه کاوی سازمان)

·         ایجاد سطوح انگیزشی جدید برای انجام پروژه های بهینه کاوی و دستیابی مبتکرانه به تجارب برتر

·         دریافت بازخورد از کارشناسان در مورد چگونگی ایجاد رشد پایدار در رویکردهای بهینه کاوی درهر سازمان

·         آگاهی از تعهد سازمان در حرکت روبه جلو ازطریق جستجوی تجربیات و دانش های نوین در سطح داخلی و بین المللی

در پایان از مجموع امتیازات کسب شده از آرای اعضای آکادمی کسب و کارهای رقابت پذیر ایران ، پروژه های قابل ارایه انتخاب شده و توسط مدیران پروژه در حضور اعضای کمیته علمی، ارایه و در نهایت پروژه های برتر توسط کمیته علمی جشنواره انتخاب می گردد.

– زمان برگزاری: دهه فجر ۱۴۰۳

– هزینه ارزیابی هر پروژه: برای ارزیابی هر پروژه  ۲۰ میلیون تومان – یک پروژه می تواند از مناظر مختلف و توسط کمیته های ارزیابی مختلف ارزیابی شود. دراینصورت هزینه هر ارزیابی در هر کمیته مجزا خواهد بود

– مهلت ثبت نام و ارسال پروژه ها: ثبت نام  انتهای شهریور ۱۴۰۳ – ارزیابی اولیه تا انتهای مهر ۱۴۰۳- نهایی کردن پروژه ها تا انتهای آبان۱۴۰۳

– داوری های مناظر مختلف: آذرماه و دی ماه ۱۴۰۳

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

فرم ثبت نام مسابقه ملی تجربه های موفق

جواب سوالات خود را ببینید . . .

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه، در فرم مسابقه تجربیات موفق، گزینه بهینه کاوی را انتخاب کنند.

سایر مسابقات جشنواره ملی بهره وری:

مسابقه ملی بهره وری
مسابقه ملی تجربه های موفق
مسابقه بهترین محل برای کار
مسابقه برترین توان اجرا