به منظور جمع بندی نهایی نظرات اعضا، کمیته علمی چهاردهمین دوره جشنواره، تشکیل جلسه خواهد داد

به منظور جمع بندی نهایی نظرات اعضا، کمیته علمی چهاردهمین دوره جشنواره، تشکیل جلسه خواهد داد

نشست کمیته علمی چهاردهمین دوره جشنواره ملی بهره وری به منظور جمع بندی نظرات اعضا ی محترم در زمینه اسامی مسابقه ها ، نحوه داوری و انتخاب پروژه های برتر ارتقای عملکرد و بهره وری در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد
– مکان و زمان برگزاری نشست: تهران – خیابان طالقانی- نبش موسو ی – اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی ایران
، ساعت ١۴ تا ١۶