درباره ما

جشنواره ملی بهره‌وری در راستای تحقق ماموریت خود که همانا انتخاب و معرفی بهترین عملکرد ها در زمینه بهره وری است و به منظور ترویج فرهنگ بهره وری و لزوم هدفگذاری سازمانها بر اساس بهبود شاخصها بر آن است تا از طریق برگزاری مسابقه بهره وری توجه تمامی بخشهای اقتصادی کشور را به سمت موضوع بهره وری سوق دهد و از این مسیر اهداف برنامه های توسعه کشور را عملیاتی نماید. در سال ۱۳۸۷ اولین دوره این جشنواره با استفاده از پایگاه داده سامانه ملی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری و با همراهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آغاز به کار نمود.

اهداف جشنواره:

  1. توسعه نظام جامع سنجش و اندازه گیری بهره وری درکشور
  2. ایفای نقش پیشبرنده در افزایش بهره وری سازمانها و شرکت های کشور
  3. تشویق بنگاهها برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری و انجام پروژه های بهبود با بهره گیری از مدل مدیریت بهره وری سرآمد
  4. افزایش توان رقابت پذیری سازمان ها و شرکت های ایرانی در محیط کسب و کار بین‌المللی و همچنین افزایش سازگاری آنها با بازارهای جهانی
  5. ایجاد زیرساختاراطلاعاتی مناسب جهت توسعه فعالیت های بهینه کاوی در سطح ملی و بین‌المللی
  6. شناسایی و تجلیل از بهره ورترین و پرتلاش ترین سازمانها، شرکت ها و مدیران کشور