دهمین دوره

جشن دهمین دوره جشنواره ملی بهره وری در مجموعه بازار بزرگ ایران (ایران مال) با حضور مدیران عامل و نمایندگان بیش از ۱۰۰۰ شرکت برتر ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۹۷ برگزار شد. گروه پارسیان هوشمند به عنوان برگزار کننده این جشنواره ملی دهمین دوره آن را نیز با شکوهی هر چه تمام تر در مجموعه بازار بزرگ ایران برگزار کرد و با همت خود توانست کارنامه بهره وری بیش از ۱۰۰۰ شرکت برتر ایران را آماده کرده و در روز مراسم به طور رایگان به نمایندگان شرکت های حاضر اعطا نماید.