دومین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار شد

دومین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار شد

جشنواره ملی بهره وری، در یازدهمین تجربه برگزاری خود، قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی را با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش رتبه آنلاین، پس از برگزاری موفق نخستین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری، دومین جلسه ارایه نیز در تاریخ ۱۷ اسفند ماه با موفقیت برگزار شد. هدف از برگزاری این وبینارها ، اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی عنوان شده است.

جشنواره ملی بهره وری، در یازدهمین تجربه برگزاری خود، قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی را با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته مقامات جشنواره، پنج رویداد مسابقه ملی بهره وری، مسابقه ملی بهینه کاوی، مسابقه ملی تجربه های موفق، مسابقه بهترین محل برای کار و مسابقه برترین توان اجرا موضوع اصلی قدردانی از مدیران ارشد شرکت های ایرانی اعلام شده است.
“جشنواره ملی بهره وری” بیش از یک دهه است که با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی برگزار می شود.
این درحالیست که به گفته مسولان جشنواره، شیوع ویروس کرونا و الزام به رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، موجب شد تا مسابقه ملی تجربه های موفق و سابقه ملی بهینه کاوی در قالب مجموعه وبینارهایی با محتوای معرفی پروژه های موفق شرکت ها برگزار شود.

این مجموعه وبینار با حضور فعالان حاضر در حوزه صنعت مربوطه، داوران جشنواره، اساتید دانشگاه، فعالان بازار سرمایه و با هدف ارایه موفقیت های شرکت ها در سطح وسیع و برندسازی مناسب برگزار می شود.

بنا به این گزارش، دومین وبینار ارایه تجربه‌های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری روز هفده اسفند ۹۹ برگزار شد که دو تجربه موفق از شرکت نفت پارس و دو تجربه موفق از شرکت صنایع خاک چینی ایران توسط مدیران پروژه در حضور دبیر جشنواره، اعضای کمیته علمی و داوران ارایه شد.

از دیگر اهداف این وبینارها، می توان به تمرکز بر انتشار وسیع دستاورهای شرکت های ایرانی در حوزه بهره وری ، کیفیت و رقابت پذیری اشاره کرد.

سایر وبینارهای ارایه تجربه های موفق نیز در سال آینده با سایر ارایه پروژه های موفق شرکت های گروه صنعتی سایپا، فولاد هرمزگان جنوب، خاک چینی ایران، نفت پارس و داروسازی راموفارمین، بیمه کوثر و … برگزار خواهد شد.