سومین دوره

مراسم سومین جشنواره ملی بهره‌وری، در روز ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۰ در سالن همایش‌های صدا‌و‌سیما، با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران در سخنان خود با بیان این مطلب که این مسابقه باید در سطح گسترده‌تری دنبال شود، عنوان کرد: «روزی که فرد پیروز در مسابقه بهره‌وری مانند یک ورزشکار امروزی، مهم تلقی شود، آن‌گاه روز پیروزی اقتصاد کشور خواهد بود.»
در ادامه این جلسه، «مهندس شکرخدایی» دبیر جشنواره، گزارش کاملی از عملکرد دبیرخانه در سه دوره جشنواره ملی بهره‌وری و دستاوردهای سومین دوره را ارائه کرد.
وی در سخنرانی خود توضیحاتی در رابطه با فرایند داوری ارائه کرد و سخنان خود را با نمایش نظرسنجی داوران و رضایت ۸۰ درصدی در فرآیند داوری در رابطه با فرایند آن‌لاین داوری، به پایان برد.
«دکتر سعد محمدی» مدیرعامل صنایع مس ایران نیز در رابطه با مدیریت بهره‌وری در معادن و صنایع معدنی با رویکرد بهبود ارزش افزوده گزارشی را ارائه و بر آموزش منابع انسانی در حوزه معادن و صنایع و معادن تأکید کرد.
«مهندس مهذب ترابی» رئیس سازمان بهره‌وری انرژی ایران نیز مقاله پیرامون مدیریت بهره‌وری انرژی و وضعیت کشور در ارتباط با بهره‌وری انرژی ارائه کرد و گفت: «همکاری انجمن‌ها، شرکت‌ها و اتاق ایران با سابا موجب ارتقاء وضعیت شاخص‌های بهره‌وری در کشور خواهد شد و سابا از این موضوع استقبال کرده و همگان را به مشارکت دعوت می‌کند.»
«دکتر فروزان فرد» دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره‌وری به نمایندگی از کمیته علمی جشنواره گزارش عملکرد سومین دوره ارائه کرد و توضیح داد: «مرحله اول جشنواره با عنوان “ارزیابی نتایج شاخص های بهره وری” با بررسی کمیته علمی و نظر داوران در گروه‌های ۳۱گانه صنعتی و خدماتی برگزار شد که لوح تقدیر بهترین عملکرد در شاخص‌های بهره‌وری در بازه ۱۳۸۶-۱۳۸۹ در سه بخش اصلی، جانبی و ویژه اهدا خواهد شد.»
در ادامه ایشان گزارشی پیرامون وضعیت رشد شاخص‌های بهره وری صنایع مختلف و آخرین وضعیت تغییرات در صنایع و معادن را تشریح کرد.
پس از سخنرانی دکتر فروزان فرد، مراسم رونمایی از تندیس ملی بهره‌وری با حضور هیأت رئیسه اتاق ایران و تهران برگزار شد و در پایان مراسم نیز از برندگان مرحله اول سومین جشنواره ملی بهره‌وری در گروه‌های ۳۱ گانه با اهدای لوح تقدیر تقدیر به عمل آمد.
لازم به ذکر است که در مرحله اول، شاخص‌های بهره‌وری ۸۹۰ شرکت مورد محاسبه قرار گرفت که ۲۵۸ شرکت به مرحله نهایی راه پیدا کردند و پس از تأیید کمیته علمی و ثبت آرای داوران پس از مشاهده نمودارها توسط ایشان، به ۶۲ برتر مرحله اول در ۳۱ گروه صنعتی و خدماتی، لوح تقدیر توسط هیأت رئیسه پارلمان بخش خصوصی و هیأت رئیسه اتاق تهران و سایر مقامات اهدا شد.

پس از پایان مرحله اول، مرحله دوم جشنواره از روز ۱۵ بهمن با ارائه سه تجربه موفق ارتقای بهره‌وری توسط شرکت‌های نامزد جشنواره منطبق با الگوی مشخص شده توسط دبیرخانه آغاز گردید و مراسم پایانی و اعطای تندیس ملی بهره‌وری به برندگان مجموع دو مرحله در هفته بهره‌وری و در اول خرداد ماه سال ۱۳۹۱ برگزار شد.