اعضای کمیته علمی و راهبردی سومین دوره جشنواره

اعضای کمیته راهبری سومین جشنواره ملی بهره وری به ترتیب حروف الفبا

اسامی سمت
مهندس انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
دکتر تقی   زاده رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
آقای حاجی پور مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
مهندس خلیلی دبیر کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
دکتر سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 مهندس شکرخدایی دبیرجشنواره ملی بهره وری
دکتر فروزان فرد دبیرکمیته علمی جشنواره ملی بهره وری
دکتر کاظمی معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد
دکتر مصدقی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
دکتر مهذب ترابی رئیس سازمان بهره وری انرژی ایران
دکتر محمدی رئیس کمیته اجرایی و طرح سام وزارت صنعت، معدن و تجارت
دکتر نقره کار شیرازی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

اعضای کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری به ترتیب حروف الفبا

اسامی سمت
دکتر آزادگان مشاور بهره وری
دکتر آرمن عضو هیات علمی و استاد دانشگاه (دانشگاه شهید چمران)
مهندس انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
دکتر امامی میبدی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه
دکتر اشرف سمنانی قائم مقام معاونت توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن
دکتر الهی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))
دکتر تقی زاده ریس مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
دکتر تقی زاده هرات عضو هیات علمی و استاد دانشگاه
دکتر تقوی عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
دکتر تحصیلی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر جوانشیر عضو هیات علمی و استاد دانشگاه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
مهندس جنتی فرد مدیر عامل مرکز مدیریت بهره وری
دکتر جزنی مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حاج فتحعلی ها مدیرعامل بیمه آسیا
دکتر خاکزار بفروئی مدیرگروه پژوهشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
دکتر دانشور مدیر امور اعضا (بورس اوراق بهادار تهران)
مهندس روشن مدیر عامل انجمن توسعه بهره وری
دکتر رضاییان رئیس سازمان ملی بهره وری
مهندس زربخش مدیردفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران
دکتر سقایی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه
مهندس شکر خدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری
دکتر شیخیان معاونت مالی سازمان خودکفایی
مهندس صادقی معاون امور بهره وری و تحول اداری
دکتر طالبی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه (دانشکده مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی)
دکتر طباطبایی نسب عضو هیات علمی و استاد دانشگاه (دانشگاه یزد)
مهندس طاهری عضو هیات علمی و استاد دانشگاه
دکتر عسگری رئیس هیات مدیره گروه کارشناسان ایران
مهندس علوی عضو کمیته فنی جایزه ملی کیفیت ایران
دکتر غنی زاده عضو هیات مدیره انجمن توسعه بهره وری
دکتر فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری
دکتر کاظمی سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی
مهندس کلانتری رئیس انجمن بهره وری ایران
دکتر مصدقی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
دکتر محمدی ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری
دکتر مهدوی مدیر موسسه پژوهشی مدیریت دولتی
دکتر مرعشی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه
مهندس متقی رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفت
دکتر ملاوردی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه (دانشگاه صنعتی اصفهان )
دکتر نایبی مشاور بهره وری
دکتر نیلی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه
مهندس ناهید مدیر کل امور هیئت علمی  و محققان
دکتر نصیری مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
مهندس همایونفر رئیس موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
دکتر همتی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه (دانشگاه آزاد سمنان )