ششمین دوره

ششمین جشنواره ملی بهره وری (مسابقه ملی بهره وری) که در ۲۱ دی ماه ۹۳ برگزار شد، بنگاه های اقتصادی، بازرگانی ، خدماتی و صنعتی برتر کشور که در یک دوره پنج ساله، بیشترین بهره وری را داشته اند، معرفی شدند.
در این مراسم ۶۵ شرکت و بنگاه اقتصادی برتر حوزه بهره وری کشور، معرفی و از آنان تجلیل شد.
در ششمین جشنواره ملی بهره وری کشور، شاخص‌های بهره وری بیش از یک هزار و ۳۰۰شرکت و بنگاه اقتصادی از سوی ۴ هزار داور مورد بررسی قرار گرفت و از بین آنها، ۳۳۲ شرکت و بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت لوح جشنواره ملی بهره وری انتخاب و از بین این تعداد نیز ۶۵ شرکت و بنگاه اقتصادی برتر برگزیده شدند.
در این مراسم که در سالن اجتماعات هتل آزادی تهران برگزار شد، شرکت‌های برتر انتخاب شده ، لوح های ویژه جشنواره ملی بهره وری را دریافت کردند.