کمیته ششمین جشنواره

اعضای کمیته راهبری ششمین جشنواره ملی بهره وری
ردیف
نام
سازمان
۱
دکتر سلطانی
اتاق بازگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
۲
دکتر محمدی
رییس کمیته راهبری
۳
صفدری
توسعه سرمایه های انسانی رییس جمهور
۴
حاجی پور
امورتشکل های اتاق صنایع و معادن و کشاورزی ایران
۵
فرشید شکرخدایی
دبیر جشنواره
۶
حسن فروزان فرد
دبیر کمیته علمی جشنواره
۷
شجاع الدینی
وزارت جهاد کشاورزی
۸
فرزین انتصاریان
انجمن مدیریت کیفیت ایران
۹
محمد سالاریان
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۰
محمد متقی
وزارت نفت
۱۱
علی اصغر جلالی
وزارت نیرو
۱۲
رامین یزدان فر
وزارت نیرو
۱۳
مسلم خانی
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
۱۴
امیر حسین خلج
وزارت راه و شهرسازی
۱۵
هاشمی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۶
ابراهیم شیخ
سازمان گسترش نوسازی صنایع و معادن ایران
۱۷
محمد اکبری
سازمان بهره وری انرژی ایران
۱۸
امیر داودی نژاد
سازمان بهره وری انرژی ایران
۱۹
مهدی شاهسوند
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۰
خلیل عسگری
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
۲۱
نجمی
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
۲۲
سعید شکرابی
اتاق تعاون ایران
۲۳
اژدری
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
۲۴
سفالی
سازمان ملی استاندارد
۲۵
جوهری
اداره کل مطالعات و بررسی ستاد فرمان امام
۲۶
صلواتی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۲۷
داریوش پناهی
اتاق بازگانی صنایع و معادن و کشاورزی کرمانشاه
۲۸
سید علیرضا سالار
اتاق بازگانی صنایع و معادن و کشاورزی یزد
۲۹
عبد الرضا شیخان
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
۳۰
سید سعید امامی
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران
۳۱
اولیایی
انجمن مشاوران مدیریت ایران
۳۲
اسماعیلی
خانه صنعت،معدن وتجارت ایران
۳۳
پویا فیروزی
کانون انجمن های صنایع غذایی
۳۴
داریوش عباسی
روزنامه دنیای اقتصاد
۳۵
احسان جنتی فرد
مرکز مدیریت بهره وری ایران
۳۶
متوسلیان
انجمن پلاستیک ایران
۳۷
اصغرپور
انجمن ملی طیور ایران

 

اعضای کمیته علمی ششمین جشنواره ملی بهره وری 

ردیف

نام

سمت

۱

مهندس احسان جنتی فرد

مدیر عامل مرکز مدیریت بهره وری ایران

۲

مهندس روشن

عضو هیئت مدیره انجمن توسعه بهره وری

۳

مهندس زربخش

مدیر دفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران

۴

مهندس فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره ملی بهره وری

۵

دکتر طالبی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

۶

دکتر حسن فروزان فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

۷

دکتر پژوهی

استاد دانشگاه شیراز

۸

دکتر مرزبان

استاد دانشگاه شیراز

۹

دکتر محمد علی محمدی

ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری

۱۰

مهندس متقی

رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفت

۱۱

مهندس نسرین وفایی

شرکت سایپا

۱۲

مهندس کاطم بصرایی

لیزینگ اقتصاد نوین

۱۳

مهندس هاشمی

ماهنامه نساجی

۱۴

مهندس محمد ضیایی

مدیر مهندسی صنایع لاستیک البرز

۱۵

مهندس ذاکرزاده

مشاور مدیر عامل ایساکو

۱۶

مهندس عباس صادقی

نماینده سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران