کمیته نهمین جشنواره

اعضای کمیته راهبری نهمین جشنواره ملی بهره وری

۱

پدرام سلطانی

اتاق بازگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

۲

محمد علی محمدی

رییس کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری

۳

فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره ملی بهره وری

۴

حسن فروزان فرد

رییس کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

۵

رامین خسروخاور

فدراسیون صنعت نفت ایران

۶

فرهاد احتشام زاد

فدراسیون واردات ایران

۷

محمد رضا دوست محمدی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران

۸

یوسف مرادلو

انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

۹

مجید موافق قدیری

انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران

۱۰

محسن اتابکی

وزارت صنعت معدن و تجارت

۱۱

محمد فدوی

انجمن سازمندگان تجهیزات صنعتی ایران

۱۲

هوشیار فقیهی

انجمن توسعه بهره وری ایران

۱۳

موسی خانمرادی

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

۱۴

لیلا اخگری

گمرک جمهوری اسلامی ایران

۱۵

محمد رضا پور رضایی

سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۶

جمشید خلیل زاده

انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی

۱۷

سیف اله اسلامی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱۸

سید مسعود موسوی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۹

فرشته ملک نیا

وزارت راه و شهرسازی

۲۰

آیدا فرازمند

بهینه سازی مصرف سوخت کشور

۲۱

سمیه حسینی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۲

احسان جنتی فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

۲۳

سبیکه مختارشاهی

دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره وری

 

اعضای کمیته علمی نهمین جشنواره ملی بهره وری

۱

محمد علی محمدی

ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری

۲

فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره ملی بهره وری

۳

حسن فروزان فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

۴

حمیدرضا نایبی

سازمان ملی بهره وری ایران

۵

احسان جنتی فرد

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری

۶

سبیکه مختارشاهی

دبیر اجرایی جشنواره ملی بهره وری

۷

عباص صادقی

مرکز مدیریت بهر وری ایران

۸

ایمان آزمون

کلینیک رفتار سازمانی ایران

۹

داریوش روشن

عضو هیئت مدیره انجمن توسعه بهره وری

۱۰

کاظم بصرایی

لیزینگ اقتصاد نوین

۱۱

محمد حسن زربخش

مدیر دفتر آموزش و آگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران

۱۲

نسرین وفایی

 گروه خودرو سازی سایپا

۱۳

محمد متقی

رئیس هماهنگی و نظارت بر طرح های توسعه بهره وری وزارت نفت

۱۴

محمد ضیایی

مدیر مهندسی صنایع لاستیک البرز

۱۵

مجید حسنی مقدم

وزارت جهاد کشاورزی

۱۶

حسین تجلی

داروسازی زاگرس فارمد پارس

۱۷

محمد صفاریون

شرکت داروسازی سیناژن