گزارش دبیر جشنواره – مسابقه تجربه های موفق

این دبیرخانه، فعالیت های اجرایی ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری را از دوم خردادماه ماه سال ۹۳  آغاز و در یک رویداد بی سابقه در کشور نخستین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی و جایزه ملی بهینه کاوی به عنوان مرحله اول جشنواره در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مهر ماه سال جاری در هتل المپیک، با حضور رییس شبکه جهانی بهینه کاوی (GBN)، نمایندگان ۳۱ کشور از اعضای این شبکه و نیز اساتید برجسته حوزه بهینه کاوی در نقاط مختلف دنیا و با هدف ترویج فرهنگ بهره گیری از تجارب موفق دیگران برگزار نمود.

مرحله دوم جشنواره نیز همزمان با فعالیت های مرحله اول از شهریور ماه سال ۹۳ آغاز و فراخوان ثبت نام برای شرکتها، سازمان ها و انجمن های صنفی توسط دبیرخانه ارسال شد. سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران(www.irpmc.ir) نیز فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را در ادامه فعالیت های جشنواره اجرا نمود.در دوره ششم جشنواره شاخص های ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۳۴ گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند که از نظر تعداد بنگاه های مورد بررسی،۲۵درصد نسبت به سال گذشته رشد مشاهده می شود. مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش صنعت و معدن که در جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند در حدود ۶۰% ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در کشور می باشد. همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود ۸۵% کل ارزش افزوده در این بخش می باشد. در این دوره از جشنواره همانند دوره های قبلی هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت نمودند، در بخش اصلی شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش جانبی شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت های مورد نظراز سال ۸۷ تا ۹۲ تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار گرفت و  با نظر این کمیته نهایتا تعداد۳۳۲ بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت لوح تقدیر انتخاب گردیدند.فرایند داوری آنلاین نامزد های دریافت لوح تقدیر ششمین جشنواره ملی بهره وری در گروه های مختلف از نهم دی ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز ۱۴ دی ماه ۹۳ به طول انجامید که در این فرایند اساتید، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، شرکت های برتر را انتخاب نمودند و در تاریخ ۱۶ دی ماه سال ۹۳ جلسه کمیته علمی جشنواره به منظور تایید نهایی برنده های هر صنعت در هر بخش در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

در این دوره، از مجموع ۳۴ گروه اقتصادی مورد بررسی،۳۳۲ بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و از میان آن ها۶۴ بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی با حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانک ها، بیمه،   مؤسسات مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در روز ۲۱ دی ماه ۹۳، لوح تقدیر ششمین دوره جشنواره به آن ها اهدا گردید. لازم به ذکر است در بین ۳۴ گروه مورد بررسی به دلیل اینکه شاخص های بهره وری انرژی ۹ گروه با کاهش همراه بوده است، لذا با تصویب کمیته علمی در این گروه ها شرکت برتر در بخش ویژه معرفی نشد.همچنین با تصویب کمیته علمی در گروه محصولات فلزی نیز به دلیل نزولی بودن شاخص های بخش جانبی اکثر شرکت های فعال این صنعت، شرکت برتری در بخش جانبی جشنواره معرفی نگردید.

 مرحله سوم جشنواره نیز بلافاصله پس از اختتام مرحله دوم آغاز گردید و بنگاه های اقتصادی ، با ارسال سه پروژه ارتقای عملکرد و  بهره وری به دبیرخانه، در مرحله سوم تا دوم خرداد ماه، روز ملی بهره وری به رقابت خواهند پرداخت و در پایان از مجموع امتیازات کسب شده ، امتیاز نهایی هر شرکت در ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری تعیین و تندیس ملی بهره وری در روز ملی بهره وری به شرکت هایی که دارای شرایط تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره باشند، اهدا گردید

دریافت گزارش کامل