گزارش کمیته راهبری ششمین دوره جشنواره

دکتر سلطانی در ابتدا در مورد اقتصاد جهانی و طبقات اصلی و جایگاه کشور ایران سخن گفتند. ایشان دست یافتن به مراحل بالاتر را مستلزم توجه ویژه به بهره وری دانستند. همچنین به الزام اجرای بهره وری در کشورهای اروپایی اشاره کردند درحالی که این موضوع در ایران به عنوان یک فرصت می باشد.

در ادامه دکتر سلطانی بیان کردند: مسابقه بهره وری در سطح استان که از سال گذشته فعالیتهایش آغاز شده می بایست به طور جدی پیگیری شود و در این زمینه اشاره به آغاز این جشنواره از استان های یزد و کرمانشاه نمودند. همچنین ایشان یادآوری کردند که سازمان ها و ارگان های دولتی نیز که در زمینه بهره وری فعالیت می کنند می بایست در یک مسیر و همراه با بخش خصوصی که بدون دریافت بودجه در زمینه بهره وری در حال سرمایه گذاری است در یک مسیر قرار بگیرند و بهره وری را به یک جریان تبدیل نمایند .

ایشان در همین زمینه افزودندکه در سطح بعد از استان ها می بایست به سنجش بهره وری سازمان ها و ارگان های دولتی بپردازیم و اگر این سازمان ها سنجش بهره وری را از اولویت های اصلی خود خارج کنند بخش خصوصی این آمادگی را دارد که موضوع بهره وری را در ارگان ها و سازمان های دولتی، در دستور کار قرار دهد.

ایشان در بخش دیگر سخنان به موضوع بهره وری آب و خاک پرداختند و ابراز امیدواری نمودند با کمک کمیته بهره وری وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی هم به جشنواره اضافه شود و در پایان سخنان این بخش از نمایندگان حاضر در جلسه درخواست نمودند در حوزه ماموریت سازمان خویش در زمینه بهره وری با جشنواره ملی بهره وری همکاری نمایند تا جنبش بهره وری با قدرت حرکت نماید.

جناب آقای دکتر محمدی ریاست کمیته راهبری شرح وظایف این کمیته را ارایه کردند و انتظارات کمیته از برگزاری این جلسه را در زمینه حمایت اعضای کمیته از برگزاری جشنواره مطرح کردند و در ادامه آقای مهندس شکرخدایی فعالیت های مربوط به دبیرخانه جشنواره را طی یک سال گذشته تاکنون را ارایه کردند و اشاره به موفقیت شرکت های برتر جشنواره ملی بهره وری در مسابقات بین المللی تجربیات برتر داشتند.

جناب آقای مهندس مسلم خانی نماینده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادند که جشنواره ملی بهره وری فقط در موضوع اندازه گیری بهره وری و برگزاری مسابقه بسنده ننماید و الگوهایی را برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی ارایه دهد. ایشان در ادامه به مواردی همچون الگو سازی جهت تعیین حقوق و دستمزد، ارایه الگو جهت رتبه بندی دانشگاه های کشور و همچنین ارایه الگویی جهت بسته جامع مشوق های بهره وری اشاره نمودند و ذکر کردند در برنامه ششم توسعه، از بسته جامع ششم بهره وری سخن به میان آمده که به نظر می رسد بهترین بخش برای پیگیری و  ارایه گزارش در این زمینه می تواند اتاق بازرگانی ایران و جشنواره ملی بهره وری باشد.

جناب آقای مهندس مسلم خانی نماینده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادند که جشنواره ملی بهره وری فقط در موضوع اندازه گیری بهره وری و برگزاری مسابقه بسنده ننماید و الگوهایی را برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی ارایه دهد. ایشان در ادامه به مواردی همچون الگو سازی جهت تعیین حقوق و دستمزد، ارایه الگو جهت رتبه بندی دانشگاه های کشور و همچنین ارایه الگویی جهت بسته جامع مشوق های بهره وری اشاره نمودند و ذکر کردند در برنامه ششم توسعه، از بسته جامع ششم بهره وری سخن به میان آمده که به نظر می رسد بهترین بخش برای پیگیری و  ارایه گزارش در این زمینه می تواند اتاق بازرگانی ایران و جشنواره ملی بهره وری باشد.

آقای مهندس انتصاریان انجمن مدیریت کیفیت ایران با تشکر از گروه پارسیان هوشمند و اتاق ایران، به موضوعات فنی اندازه گیری شاخص های بهره وری و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد پرداختند و در ادامه نبود نماینده ای از سازمان ملی بهره وری را نتیجه ضعف توجه دولت به موضوع بهره وری دانسته و خاطر نشان کردند که در چند سال گذشته بخش خصوصی نشان داده که به خوبی وظایف خود را انجام و بدون حمایت دولت نیز به کار خود ادامه می دهد اما مشکل اساسی بهره وری کشور در بخش دولتی می باشد.

نماینده اتاق تعاون آقای مهندس شکرابی نیز در این جلسه بیان کردند که بخش خصوصی می بایست به راه خود بدون توجه به حرکت دولت ادامه دهد و حضور بخش دولتی باعث کند شدن سرعت بخش خصوصی می گردد.

آقای مهندس متقی نماینده وزارت نفت با اشاره به تدوین برنامه جامع بهره وری توسط سازمان ملی بهره وری عدم حضور بخش خصوصی را در تدوین آن برنامه یکی از ضعف های اساسی آن دانسته، همچنین ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم شکل گیری مسابقه بهره وری در زمینه انرژی اشاره و ابراز امیدواری کردند با هماهنگی وزارت نفت، سازمان بهره وری انرژی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بتوان هرچه سریعتر بخش مسابقه ملی بهره وری انرژی را در جشنواره راه اندازی کرد.

آقای دکتر شاهسوند نماینده شستا نیز اشاره کردند که شستا بیشتر از آنکه نماینده دولت باشد یک بنگاه اقتصادی است و افزودند در شستا موضوع بهره وری از راس هرم شروع شده و در ابتدا همه ظرفیت های خالی شرکت ها استخراج و با  شکل گیری ماکتی از جشنواره ملی بهره وری به اندازه گیری و معرفی برترین های بهره وری پرداخته شده است که در این زمینه تمایل به همکاری های جدی تر با جشنواره ملی بهره وری در شستا وجود دارد.

همچنین ایشان اشاره کردند که در کشور می بایست در زمینه بهره وری به دو عامل توجه کرد ابتدا این که چه سازمانی شرایط مناسبی در زمینه بهره وری داردو سپس چه عواملی باعث ایجاد این شرایط شده است در واقع معرفی تجارب بهبود بهره وری نیز از اهمیت زیادی در کشور برخوردار است که پایگاه داده ایجاد شده در جشنواره ملی بهره وری در زمینه تجربیات موفق اجرا شده در بهره وری ذخیره ارزشمندی دانسته که می تواند عوامل بهبود بهره وری را در کشور معرفی نماید.

آقای مهندس نجمی نماینده موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی پیشنهاد برگزاری کمیته راهبری را به طور پیوسته و با هدف ایجاد یک کمیته دایمی بهره وری با حضور بخش خصوصی و دولتی جهت همفکری و هماهنگی مناسب تر را ارایه دادند ایشان به برخی از مشکلاتی که از ناهماهنگی ایجاد شده دولت و بخش خصوصی اتفاق افتاده اشاره نمودند و ذکر کردند در قانون ۳ درصد از بودجه اختصاص به بهره وری داده شده که در مسیر مناسبی قرار ندارد.

نماینده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت آقای مهندس عسگری، از تکالیف اصلی این سازمان را حرکت به سمت بهبود بهره وری انرژی در کشور دانست و خاطر نشان کرد فعالیت این سازمان کاملا همسو با فعالیت های جشنواره می باشد و به طور کامل از برگزاری جایزه ملی بهره وری انرژی با همکاری سابا و جشنواره ملی بهره وری حمایت می نمایند. ایشان شکل گیری کمیته دایمی بهره وری را زمینه ساز هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی دانست و در این زمینه به بند “ق” اشاره نموده که بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری در زمینه ارتقای بهره وری انرژی اختصاص داده شده که می توان با نهاد های خصوصی و به طور نمونه جشنواره ملی بهره وری اختصاص این بودجه را به صورت هدفمند و اثر بخشی بالاتری انجام داد. همچنین ایشان موضوع مدیریت انرژی را در بنگاه های اقتصادی لازم دانسته و پیشنهاد نمودند جشنواره ملی بهره وری نیز این موضوع را در ارزیابی های خود مورد توجه قرار دهد.

مصوبات جلسه:

ردیف شرح مسوول اجرا زمان
۱ برگزاری کمیته دایمی بهره وری در اتاق بازرگانی تمامی اعضا ۱۰ دی ماه
۲ راه اندازی گروه های جدید در مجموعه واحدهای فعال در زمینه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و دبیرخانه جشنواره ۱۰ دی ماه
۳ برگزاری مسابقه بهره وری استانی در استان یزد و کرمانشاه اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه جشنواره پایان سال جاری
۴ راه اندازی مسابقه بهره وری انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و دبیرخانه جشنواره پایان سال جاری
۵ ارایه پیشنهادات اعضا در زمینه همکاری در برگزاری جشنواره ملی بهره وری تمامی اعضا ۳۰ آذر ماه
۶ تشویق حضور شرکت های زیرمجموعه شستا در جشنواره ملی بهره وری شستا ۱ دی ماه
۷ تشویق حضور شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در جشنواره ملی بهره وری وزارت نفت ۱ دی ماه
۸ تشویق حضور شرکت های زیرمجموعه ایدرو در جشنواره ملی بهره وری ایدرو ۱ دی ماه