معرفی مسابقه بهترین محل برای کار

معرفی مسابقه بهترین محل برای کار

رضایت و تعهد کارکنان دو جز اساسی در توسعه سازمان ها با عملکرد سطح بالا و جذب استعدادهای درخشان آن ها می باشد. اندازه گیری رضایت کارکنان جهت رتبه بندی بهترین سازمان های ایرانی برای کار کردن، ابزار مهمی برای حصول اطمینان مدیریت ارشد هر سازمانی از رضایت کارکنان خود به عنوان مهمترین سرمایه در اختیار می باشد. این رتبه بندی نظامی برای نمایش وضعیت عمومی سلامت سازمان در اختیار مدیران ارشد قرار می دهد و نقشه راه مناسبی جهت شناسایی و بهبود مسیر سازمان به آن ها نشان می دهد و از سویی دیگر راهنمایی خواهد بود برای نیروهای آماده به کاری که در جستجوی محل مناسبی برای فعالیت و نمایش توانمندی های خود می باشند.

یکی از مهم ترین اصول در انجام این نوع رتبه بندی ها این است که این برنامه توسط بخش خصوصی انجام گیرد تا بتواند به صورت کاملاً مستقل به شناسایی، درک و ارایه راه حل عملیاتی در رابطه با نارسایی ها و کاستی ها بپردازد.

رویکرد جشنواره ملی بهره وری در سطح خرد ایجاد مراکز ملی به منظور پر نمودن فضاهای خالی موثر و کلیدی در رشد و شکوفایی اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری در سطح کلان می باشد. از این رو با شناسایی نقاط قابل بهبود در فضای کسب و کار و عوامل تاثیر گذار بر آن ها، از مسیر خرد به کلان برای تحقق این مهم عمل می شود.

با این نگاه، جشنواره ملی بهره وری با همکاری مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان با برگزاری مسابقه و اعلام بهترین محل برای کار، شمای کلی از هر سازمان و زیرمعیارهای مورد بررسی را نشان می دهد و می توان امیدوار بود تا با گذشت زمان و جمع آوری اطلاعات مورد نظر برای هر سازمان در یک دوره زمانی چند ساله، پایگاه اطلاعاتی غنی از وضعیت عمومی سازمان ها به صورت کلی و در هر یک از زیر معیارهای مورد بررسی، و با مقایسه سازمان ها با یکدیگر روند کلی، رشد و افت سازمان ها در هر یک از مولفه ها دست یافت.

یکی از اهداف کلیدی این رتبه بندی افزایش آگاهی بین مدیران سرمایه های انسانی هر سازمان در جهت اندازه گیری و بهبود رضایت و تعهد سرمایه های سازمان خود می باشد تا از این طریق آگاهی و توجه به سرمایه های انسانی به عنوان مهم ترین رکن هر سازمان در بین رهبران ارشد هر بنگاه اقتصادی تقویت گردد و پیرو آن منجر به اصلاح و بروزرسانی شیوه های کار گردد.

هدف دیگر این رتبه بندی این است که بنگاه های ایرانی در مسیر بنگاه داری حرفه ای حرکت نمایند و ارزش های اصیلی نظیر صداقت، ارزش آفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان های ایرانی توسعه یابد و بنگاه های ما بستر قابل اطمینان برای پذیرش افرادی با این ویژگی ها باشند و فضا را برای کارکنان خود به گونه ای فراهم آورند تا این ارزش ها در افراد نهادینه شده و در طول زمان به صورت عینی بروز و ظهور یابد.

دستاوردهای حضور در این مسابقه:

  • اندازه گیری شاخص رضایت کل کارکنان سازمان ها به صورت حضوری و آنلاین با استفاده از تکنیک های معتبر بین المللی
  • ارایه کارنامه رضایت کارکنان در ۱۴ حوزه
  • امکان مقایسه وضعیت رضایت کارکنان سازمان متقاضی با سایر سازمان های مشابه
  • امکان ارزیابی دوره ای به صورت آنلاین و بررسی روند تغییرات
  • امکان حضور در دوره های عمومی و دوره های تخصصی توسعه سرمایه های انسانی
  • امکان ریشه یابی علل موانع اجرایی در سازمان ها و ارایه راهکار بهبود

هزینه حضور در مسابقه بهترین محل برای کار برای هر سازمان مبلغ ۵ میلیون تومان می باشد.

نحوه ثبت نام: انتخاب گزینه مسابقه در فرم ثبت نام جشنواره ملی بهره وری و ارسال مدارک

مدارک مورد نیاز:

  • چارت کامل سازمانی شرکت متقاضی
  • آخرین لیست ریز کارکرد بیمه کارکنان

فرایند اجرایی مسابقه بهترین محل برای کار:

ردیف

فعالیت ها

مسوول

۱

ثبت در سایت و بارگذاری مستندات درخواستی

سازمان متقاضی

۲

انجام بررسی ها و ارسال لینک نظرسنجی

مرکز ملی اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان

۳

برگزاری نظرسنجی به صورت آنلاین

سازمان متقاضی

۴

پشتیبانی در طول فرایند (ثبت نام اولیه، نظرسنجی و …)

مرکز ملی اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان

۵

برگزاری نظرسنجی به صورت حضوری (در صورت نیاز)

مرکز ملی اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان

۶

صحه گذاری نظرسنجی انجام شده

مرکز ملی اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان

۷

تهیه کارنامه رضایت کارکنان سازمان

مرکز ملی اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان

۸

شرکت در مسابقه بهترین محل برای کار در ایران

جشنواره ملی بهره وری

شایان ذکر است مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان مسوول اندازه گیری، صحه گذاری و اعلام نتیجه رضایت سنجی هر متقاضی است و ارزیابی و رتبه بندی و اعلام نتایج مسابقه بر عهده جشنواره می باشد.