معرفی مسابقه ملی تجربه های موفق

معرفی مسابقه ملی تجربه های موفق

مسابقه ملی تجربه های موفق در ۲۳ منظر برگزار خواهد شد که شرکت‌ها می‌توانند با ارائه بهره‌ورترین پروژه‌های خود در
یک یا چند منظر ۲۳گانه به شرح زیر مشارکت نمایند:
۱- رهبری
۲- حکمرانی سازمانی
۳- مسئولیت اجتماعی
۴- پایداری محیط زیست
۵- برنامه ریزی و توسعه استراتژیک
۶- مدیریت و سنجش اندازه‌گیری عملکرد
۷- تمرکز بر مشتری و بازار
۸- محصولات/خدمات
۹- روابط و مشارکت با تامین کنندگان
۱۰- آموزش و پرورش ، توسعه و یادگیری
۱۱- کارکنان تیم، توانمندسازی، انگیزه و رضایتمندی
۱۲- بهداشت، ایمنی و رفاه کارکنان
۱۳- برنامه ریزی، استخدام و حفظ نیروی کار
۱۴- مدیریت و بهبود فرآیند
۱۵- مدیریت تغییر
۱۶- سیستم ها و رویکردهای نوآوری
۱۷- نوآوری سازمان یافته
۱۸- مدیریت دارایی‌ها
۱۹- مدیریت ریسک
۲۰-تحول دیجیتال
۲۱- اتوماسیون و فناوری نوین
۲۲- بنچ مارکینگ (بهینه کاوی)

۲۳- مدیریت روابط عمومی

سازمان های ثبت نام کننده در مسابقه مذکور، میتوانند پروژه های و تجربه های موفق خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند و وارد فرایند ارزیابی این مرحله از جشنواره شوند، در ابتدا توسط رییس کمیته داوری تخصصی هر منظر ، داوری اولیه انجام شده و پیشنهادات لازم برای بهبود و کسب امتیاز مناسب تر به مدیر هر پروژه ارایه می شود و سپس پروژه های قابل ارایه انتخاب شده و توسط مدیران پروژه در حضور همه اعضای کمیته داوری هر منظر ، ارایه و در نهایت پروژه های برتر انتخاب می گردند. این داوری ها در طول سال برگزار می شود.

– زمان برگزاری: دهه فجر ۱۴۰۳

– هزینه ارزیابی هر پروژه: برای ارزیابی هر پروژه ازهر منظر ۲۰ میلیون تومان – یک پروژه می تواند از مناظر مختلف و توسط کمیته های ارزیابی مختلف ارزیابی شود. دراینصورت هزینه هر ارزیابی در هر کمیته مجزا خواهد بود

– مهلت ثبت نام و ارسال پروژه ها: ثبت نام  انتهای شهریور ۱۴۰۳ – ارزیابی اولیه تا انتهای مهر ۱۴۰۳- نهایی کردن پروژه ها تا انتهای آبان۱۴۰۳

– داوری های مناظر مختلف: آذرماه و دی ماه ۱۴۰۳

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.

فرم ثبت نام مسابقه ملی تجربه های موفق

جواب سوالات خود را ببینید . . .

فهرست برخی از تجربه های موفق ارایه شده ادوار گذشته

سایر مسابقات جشنواره ملی بهره وری:

مسابقه ملی بهره وری
مسابقه ملی بهینه کاوی
مسابقه بهترین محل برای کار
مسابقه برترین توان اجرا